14.09.1914. Odbor Bačko-Bodroške županije je uputio zahtev Gradonačelniku zahtev za osnivanje Bakteriološkog zavoda, koji će vršiti analize za građane Sombora i cele Županije