MOS-Cross 2

Mosquito Control in Cross-border Area 2

Svake godine povećava se broj zabeleženih slučajeva zaraze bolestima koje prenose komarci (MBD – MOSQUITO BORNE DISEASES) u Evropi, a ona najopasnija, malarija, i u svetu. Klimatskim promenama svedoče sve učestalije poplave koje pružaju odlične preduslove za povećanje populacije komaraca u regiji, budući komarci trebaju vodu za razvoj. Od 2010. godine područja obuhvaćena projektom suočavaju se  s problemima povezanim s prisutnošću malarije, chikungunya i denga groznice, koje u najgorim slučajevima dovode do smrti zaraženih pacijenata.

Opšti cilj projekta je poboljšanje javnozdravstvenih usluga vezanih uz MBD uvođenjem sistema nadzora s ciljem utvrđivanja prisutnosti invazivnih vrsta komaraca i njihove kontrole u prekograničnom području.

Tokom implementacije projekta MOS-Cross podignut je nivo svesti javnosti i prikupljeni su prvi podaci o MBD. Projekat MOS-Cross sprovodio se od 15.07.2017.-14.10.2019. i bio je sufinansiran sredstvima EU kroz program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, prvi poziv. MOS Cross2 je utemeljen na ovim spoznajama i  povećanom kapacitetu institucija  postignutim tokom  sprovođenja  projekta. Jedan od ciljeva ovog projekta su analiza patogena (malarija, chikungunya i denga groznica). Tokom sprovođenja projekta uvesti će se „Poboljšani  zajednički protokol u slučaju epidemije MBD“.

Trajanje projekta: 15. 3. 2021. -14. 3. 2023. (24 meseca)

Ukupan budžet:  984 670. 78 €

Sufinansirano sredstvima EU: 836 970.14 €

Prioritetna osa: Unapređenje kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga te poboljšanje zdravlja populacije

Nosilac projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije

Partneri projekta: Zavod za javno zdravlje Sombor, Zavod za javno zdravstvo Požeško- Slavonske županije, Fond “Evropski poslovi” autonomne pokrajine Vojvodine, Institut za javno zdravlje  Vojvodina

Projekat je  sufinansiran iz Evropskih strukturnih i investicionih fondova, u sklopu programa Interreg-IPA CBC Croatia- Serbia.

MOS-Cross

Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS Cross

Projekat MOS-Cross ukupne vrednosti 982.167,50 evra odobren je u okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za period od 2014. do 2020. godine i ocenjen je najvišim ocenama u okviru mere iz koje se finansiraju projekti javnog zdravlja. Partneri na projektu su Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavod za javno zdravlje Sombor.Opšti cilj projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlja u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz poboljšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca.

Obeležen početak projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti“

Otvarajuća konferencija povodom obeležavanja početka projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS-Cross“ održana je u Osijeku dana 15. septembra 2017. godine, u organizaciji projektnih partnera. Opšti cilj projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlja u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz poboljšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca.Očekivani rezultati projekta obuhvataju uspostavljen integrisani prekogranični IT sistem za praćenje komaraca i bolesti koje oni prenose, a koji će sadržati i podatke o vremenskim prilikama, interaktivne mape povezane sa GIS sistemom koje će ukazivati na lokacije gde se komarci razmnožavaju, podatke o broju i toku populacije komaraca uključujući rani sistem upozorenja na bolesti koje komarci prenose. Kroz projekat će se zavodi u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji opremiti sistemom za nadzor komaraca i laboratorijskom opremom uz obučavanje kadrova za poslove nadzora komaraca, metode uzorkovanja, detekciju bolesti koje prenose komarci. Takođe, u okviru projekta će se vršiti suzbijanje komaraca na kritičnim lokacijama u projektnom području kroz sprovođenje ekološki odgovornih mera. Kao značajna aktivnost projekta izdvaja se unapređenje znanja relevantnih aktera i javnosti (učenici, stariji sugrađani, građani itd) o pojedinačnim merama kontrole brojnosti komaraca uz deljenje besplatnih bioloških preparata za suzbijanje komarace.

Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (MOS-Cross) na internet prezentaciji Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine

Informišite se o projektu Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (MOS-Cross) na stranicama internet prezentacije Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.

Eksterna veza ka stranici projekta na vojvodinahouse.eu

Pogledajte vesti vezane za projekat Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (MOS-Cross) na stranicama internet prezentacije Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.

Eksterna veza ka vestima o projektu na vojvodinahouse.eu

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite u 2015.

U sklopu projekta “ Javni konkurs za finansiranje I sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite u 2015. “ Uprava za kapitalan ulaganja AP Vojvodine, u  nabavljeno je  terensko vozilo Citroen Nemo, namenjeno za uzorkovanje voda  i namirnica.

Kontrola sadržaja natrijumhlorida u obrocima organizovane društvene ishrane dece predškolskog uzrasta i adolescenata u autonomnoj pokrajini Vojvodina

U sklopu podprojekta “Kontrola sadržaja natrijumhlorida u obrocima organizovane društvene ishrane dece predškolskog uzrasta I adolescenata u autonomnoj pokrajini Vojvodina” nabavljena je jon selektivna elektroda za određivanje hlorida. Ovaj projekat se realizovao kao Posebni program u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Analiza kvaliteta podzemnih i pijaćih voda zajedničkog vodonosnog sloja regiona Baja-Sombor

2013/14. je realizovan IPA projekt prekogranične saradnje Mađarska-Srbija “Analiza kvaliteta podzemnih i pijaćih voda zajedničkog vodonosnog sloja regiona Baja-Sombor“- DriWas-projekat HUSRB/1203/121/132. U sklopu ovog projekta nabavljena je sledeća oprema: TOC-VCPN i Gasni hromatograf sa ECD detektorom Projekat sufinansirana sredstvima Evropske unije. Partneri na ovom projektu su bili Grad Sombor, Zavod za javno zdravlje Sombor, Direkcija za vodu i zaštitu prirode Donje Tise iz Segedina, Nacionalni institut za zaštitu životne sredine iz Baje.

Unapređenje higijensko-epidemioloških prilika u romskom naselju Apatin

Tokom 2013. je realizovan projekat „UNAPREĐENJE HIGIJENSKO- EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKOM NASELJU APATIN“ u saradnji sa NVO „Beli golub“ iz Bačkog Monoštora. ZZJZ Sombor je izvršio sistematsku deratizaciju i dezinsekciju naselja. Vršeno je istraživanje i sprovođenje zdravstveno- vaspitnih mera u romskom vrtiću za decu i roditelje na temu: lična higijena. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.

Procena higijensko-epidemioloških prilika i faktora koji utiču na zdravlje Roma sakupljača sekundarnih sirovina

Tokom 2011. godine realizovan je na teritoriji Bačkog Monoštora projekt pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA I FAKTORA KOJI UTIČU NA ZDRAVLJE ROMA SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Cilj projekta je bio: podizanje nivo svesti i znanja o načinima zaštite prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina kroz edukaciju ciljne grupe. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.

Analiza higijensko-epidemioloških prilika u romskim naseljima Ciglana i Tekstilna u Somboru

Tokom 2010. godine realizovan je projekat pod nazivom „ANALIZA HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKIM NASELJIMA CIGLANA I TEKSTILNA U SOMBORU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Projekat je finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.

Procena higijensko epidemiološke situacije i uticaja na zdravlje Roma u Bogojevu

Tokom iste godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I UTICAJA NA ZDRAVLJE ROMA U BOGOJEVU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor u okviru Dekade Roma. Projekat je imao za cilj procenu i unapređenje higijensko-epidemiološke situacije u ovom romskom naselju.

Procena stanja i stvaranje bezbednog okruženja u romskom naselju Čerga Deronje

Tokom 2009. godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA STANJA I STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA U ROMSKOM NASELJU ČERGA DERONJE“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor. Projektom su bili obuhvaćeni i sakupljači sekundarnih sirovina kojima su uručene čizme i rukavice kao zaštitna oprema u sklopu donacije Ministarstva zdravlja RS.

Analiza higijensko-epidemioloških uslova u romskom naselju Bački Monoštor

U 2007. Ministarstvo zdravlja je finansiralo projekat pod nazivom „ ANALIZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA U ROMSKOM NASELJU BAČKI MONOŠTOR“ u saradnji sa NVO „Beli golub“. Realizovane aktivnosti su dovele do bezbednijeg okruženja i saniranjem šest divljih deponija u samom naselju.

Zajedno u borbi protiv prenosioca bolesti

Tokom 2006. realizovan je projekat «ZAJEDNO U BORBI PROTIV PRENOSIOCA BOLESTI», u saradnji sa NVO “Beli golub”. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva zdravlja u okviru Dekade Roma. Projekat je doprineo stabilizaciji i poboljšanju higijensko-epidemioloških situaciji u naselju.