Finansijski planovi po godinama

Polja su internet veze ka PDF i Excel datotekama.

  • PDF dokument se otvara u Vašem internet pregledaču (u zavisnosti od Vaših podešavanja).

  • Excel datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno.

  • ODS datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno koristeći OpenOffice paket.