Struktura

Organizaciona struktura Zavoda definisana je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za zaštitu zdravlja Sombor. Ovim dokumentom definisane su organizacione jedinice i rukovođenje u Zavodu.

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

 • Odsek za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu;

 • Odsek za promociju zdravlja

Načelnik Centra
Glavni tehničar Centra

Kalendar.

Centar za mikrobiologiju

 • Odeljenje kliničke mikrobiologije

 • Odsek imunoserologije

 • Odsek bakteriologije

 • Odsek parazitologije sa mikologijom

 • Odeljenje sanitarne mikrobiologije

 • Odsek pripremanja hranjivih podloga i kontrole kvaliteta u laboratoriji

U okviru Centra za mikrobiologiju, na osnovu Rešenja Ministarstva zdravlja, funkcioniše i Nacionalna referentna laboratorija za meningokok i hemofilus.

Načelnik Centra za mikrobiologiju, Rukovodilac Odeljenja kliničke mikrobiologije, Rukovodilac referentne laboratorije za meningokok i hemofilus
Rukovodilac Odeljenja sanitarne mikrobiologije
Glavni tehničar Centra

Centar za higijenu i humanu ekologiju

 • Odeljenje higijene i zaštite životne sredine

 • Odeljenje hemijsko – toksikološke laboratorije

Načelnik centra
Glavni tehničar Centra
Rukovodilac Odeljenja hemijsko – toksikološke laboratorije

Mikroskopi

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

 • Odsek nezarazne epidemiologije

 • Odsek zarazne epidemiologije

 • Odsek sanitarnih pregleda i ddd-a

Načelnik centra
Glavni tehničar Centra

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

 • Odeljenje za pravne, tehničke i druge slične poslove

 • Odeljenje za ekonomsko–finansijske poslove

Rukovodilac Odeljenja za pravne, tehničke i druge slične poslove
Rukovodilac Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove
Glavni tehničar Službe

Mikroskopi