Zavod za javno zdravlje Sombor je zdravstvena ustanova, koja delatnost obavlja na više nivoa zdravstvene zaštite; sa tradicijom dužom od 90 godina.  Zavod za javno zdravlja je regionalna ustanova, osnovana za teritoriju Zapadnobačkog okruga (Grad Sombor i opštine: Apatin, Kula i Odžaci) koja se bavi preventivnom zdravstvenom delatnošću. Pored toga Zavod u svom sastavu ima jedinu mikrobiološku laboratoriju u Zapadnobačkom okrugu.

Delatnost Zavoda obuhvata socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobilošku zdravstvenu delatnost u okviru koje prati,  proučava i istražuje:

  • zdravstveno stanje  i zdravstvenu strukturu stanovništva;
  • kvalitet životne sredine, uzroke, pojave i širenje zaraznih bolesti  i druge zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva;
  • laboratorijska ispitivanja iz oblasti životne i radne sredine;
  • mikrobiološka ispitivanja uzoraka za pacijente  Zapadnobačkog okruga;
  • procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;
  • planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Svrha  postojanja Zavoda za javno zdravlje Sombor  je poboljšanje, zaštita  i unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života stanovništva (misija) i  namera da bude u društvu najboljih (vizija) u oblasti preventivne zdravstvene zašite koju ostvaruje kroz:

  • Pravilno rukovanje svom  raspoloživom opremom, stvaranjem mogućnosti za nabavku savremene opreme  te odgovornim i domaćinskim odnosom u okviru svih segmenata radnog procesa; čime se podstiče i finansijski efekat kojim ćemo svi biti zadovoljni.
  • Saradnjom sa drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom, inspekcijskim službama, nevladinim organizacijama, preduzećima i ustanovama moramo postići da se svaki problem na nivou regiona, koji se tiče naše delatnosti, rešava uz učešće i mišljenjenaših stručnjaka.
  • Kontinuiranim planiranim edukacijama i stalnim prisustvom u medijima i sredstvima javnog informisanja pozitivno utičemo na svest ljudi, a time možemo postići mnogo na zaštiti zdravlja stanovništva i očuvanju životne sredine u kojoj živimo.

U svom radu primenjujemo principe standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO /IEC 17025:2006, SRPS EN ISO 15189:2014, kao  i odgovarajuće alate koji nam omogućavaju da unapređujemo svoj rad i poslovanje.

Rukovodioci centara i odeljenja su ovlašćeni i odgovorni za dosledno sprovođenje politike kvaliteta i uključivanje svih zaposlenih u njenu realizaciju. Predstavnik rukovodstva za kvalitet (Službenik za upravljanje kvalitetom) je nadležni za nadzor nad primenom politike kvaliteta i dokumenata koji iz nje proizilaze.

Kao direktor u okviru svojih ovlašćenja trudiću se da obezbedim sprovođenje i unapređeje politike kvaliteta Zavoda za javno zdravlja Sombor.