Direktorka ZZJZ u kancelariji.

Zavod za javno zdravlje Sombor je prepoznatljiva zdravstvena ustanova u regionu i šire, koja teži da ostane lider u obezbeđivanju zdravstvene zaštite stanovništva i zaštite životne sredine na tritoriji Zapadnobačkog okruga. Zavod uspešno obavlja delatnost od sredine dvadesetih godina prošlog veka, stalno prateći nova saznanja u savremenoj medicini, uvodeći nove metode, analize i postupke. Svrha postojanja Zavoda za javno zdravlje Sombor je poboljšanje, zaštita i unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života stanovništva (misija) i namera da bude u društvu najboljih (vizija) u oblasti preventivne zdravstvene zašite koja se ostvaruje:

  • Saradnjom sa drugim zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom, inspekcijskim službama, nevladinim organizacijama, preduzećima i ustanovama, takođe moramo postići da se svaki problem na nivou regiona, koji se tiče naše delatnosti, rešava uz učešće i mišljenje naših stručnjaka.

  • Kontinuiranim planiranim edukacijama i stalnim prisustvom u medijima i sredstvima javnog informisanja pozitivno utičemo na svest ljudi, a time možemo postići mnogo na zaštiti zdravlja stanovništva i očuvanju životne sredine u kojoj živimo.

U svom radu primenjujemo principe standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO /IEC 17025:2006, SRPS EN ISO 15189:2014, kao i odgovarajuće alate koji nam omogućavaju da unapređujemo svoj rad i poslovanje.

v.d. direktora

Prim. mr sci. med. dr Dragoslava Čubrilo, specijalista higijene