7 07, 2023

Sprovođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

2023-08-10T12:55:16+02:0007.jul 2023|Saopštenja|

Dana 06.07.2023.  Zavod za javno zdravlje Sombor je dobio Rešenje od Ministarstva zdravlja RS da ispunjava propisane uslove za sprovođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opštu meru za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti u naseljenim mestima, na javanim površinama, u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj [...]

22 07, 2022

Како sе zаštititi tокоm екstrеmnо visокih tеmpеrаturа

2024-03-25T19:59:33+01:0022.jul 2022|Saopštenja|

Truditе sе dа vаm živоtni prоstоr uvек budе rаshlаđеn. Prеpоruка је оdržаvаti sоbnu tеmpеrаturu ispоd 32°C tокоm dаnа, оdnоsnо ispоd 24°C tокоm nоći. Оvо је nаrоčitо vаžnо zа dеcu uzrаstа dо 2 gоdinе, оsоbе stаriје оd 60 gоdinа, као i zа hrоničnе bоlеsniке. Nоvоrоđеnčаd, оdојčаd i dеcа uzrаstа dо čеtiri gоdinе pоsеbnо su оsеtljivа [...]

6 07, 2022

PREPORUKE KUPAČIMA ZA SIGURNO KUPANJE NA BAZENIMA I KUPALIŠTIMA

2022-11-16T12:10:55+01:0006.jul 2022|Saopštenja|

Dolaskom lepog vremena i visokih temperatura većina ljudi svoje slobodno vreme provodi na bazenima i kupalištima. Tamo međutim postoje brojni rizici po njihovo zdravlje. Rizike možemo podeliti na fizičke (opasnosti od povređivanja, davljenja, sunčanice), hemijske  i mikrobiološke. Akcenat stavljamo na mikrobiološke rizike, obzirom da mogu izazvati neke od sledećih simptoma ili bolesti: Crevne infekcije,(stomačni [...]

12 03, 2020

Инструкција Јавним установама о поступању у случају болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу

2020-03-12T14:27:11+01:0012.mar 2020|Saopštenja|

Влада Републике Србије је донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу("Сл. гласник РС", бр. 23/2020 од 10. марта 2020. године) . Одлуком је прописано да се проглашава болест COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију и да се ради спречавања појаве, [...]

Go to Top