Završni računi po godinama

Polja su internet veze ka datotekama, što PDF što Excel.

  • PDF dokument se otvara u Vašem internet pregledaču (u zavisnosti od Vaših podešavanja).

  • Excel datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno.