Nemedicinski poslovi u Zavodu

Nemedicinski poslovi u Zavodu obavljaju se u okviru:

 1. odseka za pravne i opšte poslove,
  • jedinica za tehničke poslove
 2. odseka za ekonomsko-finansijske poslove

 RADNO VREME

Ponedeljak – Petak 06:30 – 14:30
Subota, Nedelja neradni

  025/444-726

Odsek za pravne i opšte poslove

U odseku za pravne i opšte poslove vrše se:

 • pravni poslovi, a naročito: proučavanje pozitivnih propisa i učešće u organizovanju njihove primene, davanje pravnih tumačenja zakona, podzakonskih propisa i opštih akata i zakonitosti odluka organa u Zavodu, pripremanje tužbenog zahteva i drugih podnesaka u vezi sudskih sporova, sastavljanje ponuda i ugovora i sl.
 • normativni poslovi,
 • zasnivanje i prestanak radnog odnosa i kadrovski poslovi,
 • poslovi zaštite na radu
 • administrativni poslovi, a naročito: poslovi tehničkog sekretara, prijem i ekspedicija pošte, arhiviranje materijala i sl.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

Jedinica za tehničke poslove

U jedinici za tehničke poslove vrše se:

 • poslovi održavanja zgrade i instalacija, kao i okoline zgrade,
 • poslovi obezbeđenja zgrade,
 • poslovi telefonske centrale,
 • poslovi održavanja i popravke vozila,
 • poslovi prevoza,
 • poslovi grejanja,
 • poslovi održavanja higijene i vešeraja.

Odsek za ekonomsko-finansijske poslove

U odesku za ekonomsko-finansijske poslove vrše se:

 • plansko analitički poslovi,
 • poslovi računovodstva,
 • finanskijski poslovi,
 • poslovi obračuna zarada i obustava od zarada zaposlenih
 • fakturisanje – usluga i učešće u ugovaranju istih
 • kontinuirana primena zakona i podzakonskih akata.

Galerija slika

Postavite pitanje

Ukoliko imate pitanja vezana za naše usluge možete ih postaviti putem obrasca ispod. Polja obeležena sa (*) su obavezna i morate ih popuniti.