• Promocija, očuvanje zdravlja i afirmacija zdravih stilova života stanovništva kao i utvrđivanje, praćenje, redukcija i eliminacija faktora rizika vezanih za ponašanje i životnu sredinu sa procenom njihovog uticaja na zdravlje i živote ljudi;
 • Stalno poboljšanje kvaliteta pruženih usluga koje zadovoljavaju zahteve krajnjih korisnika , a sve u smislu brze, tačne i adekvatne laboratorijske dijagnostike.
 • Pouzdanost rezultata laboratorijskih ispitivanja , koja se obavljaju prema validovanim metodama i smernicama u okviru međunarodnih standarda.
 • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja;
 • Prevencija i kontrola zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti;
 • Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih radnika, saradnika i zdravstvene službe u celini kroz primenu kontinuirane edukcije i nadzora nad stručnim radom;
 • Spremnost na blagovremene akcije/intervencije u vanrednim situacijama;
 • Zadovoljenje potreba klijenata, korisnika i društvene zajednice;
 • Unapređenje metoda rada i tehnologija izvršenja posla;
 • Stalno poboljšavanje kompetentnosti zaposlenih;
 • Unapređenje uslova za rad u ZZJZ Sombor;
 • Uključenje u sve bitne aktivnosti i razvoj u regionu, a vezano za delatnost Zavoda