Centri Zavoda za javno zdravlje Sombor

Centar za promociju zdravlja, analizu planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Centar za promociju zdravlja,analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu obavlja  koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja stanovništva Zapadno Bačkog okruga.

Pročitajte više

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Osnovna delatnost Centra za kontrolu i prevenciju bolesti je epidemiološki nadzor nad zaraznim i najznačajnijim nezaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, epidemiološko ispitivanje i prevencija bolesti, zdravstvenovaspitni rad, zdravstveni nadzor i sanitarni pregledi određenih kategorija lica.

Pročitajte više

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Poslovi centra za higijenu i humanu ekologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 • Odeljenja higijene

 • Odeljenja sanitarne hemije i ekotoksikologije

Pročitajte više

Centar za mikrobiologiju

Mikrobiološka služba Zavoda za javno zdravlja Sombor ima dugu tradiciju, jer njeni počeci datiraju od samog osnivanja Higijenskog zavoda u Somboru, 1925 godine.

Poslovi centra za mikrobiologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 • Odeljenje kliničke mikrobiologije

  • Odsek bakteriologije
  • Odsek imunoserologije
  • Odsek parazitologije sa mikologijom
 • Odeljenje sanitarne mikrobiologije

  • Odsek pripremanja hranjivih podloga i kontrole kvaliteta u laboratoriji
Pročitajte više

Služba za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove

Nemedicinski poslovi u Zavodu obavljju se u okviru:

 • odseka za pravne i opšte poslove, jedinica za tehničke poslove

 • odseka za ekonomsko-finansijske poslove

Pročitajte više