O centru

Poslovi centra za higijenu i humanu ekologiju, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 • Odeljenja higijene
 • Odeljenja sanitarne hemije i ekotoksikologije

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak 06:30 – 14:30
Subota, Nedelja neradni

  025/415-505

Zaposleni na odeljenju

 • Rukovodilac odeljenja

  • dr Jelena Zelić, spec.higijene
 • Dipl. Ing. Zaštite životne sredine i zaštite na radu

  • Snežana Tomasović
 • Odgovorni tehničar centra

  • Vojka Perović
 • Viši sanitarni tehničar

  • Marina Redžepovski
 • Terenski tehničari zaduženi za uzorkovanje

  • Milan Relić
  • Ilija Tarabić

Odeljenje higijene

Poslovi koji se vrše na odeljenju:

 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i anlaizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije vazduha, voda, hrane, sa procenom rizika i predlogom mera za unapređenje stanja,
 • učestvuje realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku Srbiju, realiziciji posebnog programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
 • uzorkovanja za mikrobiološku i hemijsku analizu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode (pijaće, površinske, podzemne i otpadne), namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na higijensku ispravnost,
 • praćenje stanja zagađenosti ambijentalnog vazduha i ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
 • praćenje i ispitivanje polena u vazduhu životne sredine uz procenu rizika za nastanak alergijskih reakcija,
 • kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad
 • vrši higijensko epidemiološki nadzor i predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
 • učestvuje u sprovođenju spoljnog nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti,
 • sarađuje sa inspekcijama,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i anlaizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije vazduha, voda, hrane, sa procenom rizika i predlogom mera za unapređenje stanja,
 • učestvuje realizaciji programa aktivnosti od interesa za Republiku Srbiju, realiziciji posebnog programa zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti,
 • uzorkovanja za mikrobiološku i hemijsku analizu i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode (pijaće, površinske, podzemne i otpadne), namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na higijensku ispravnost,
 • praćenje stanja zagađenosti ambijentalnog vazduha i ispitivanje stalnog delovanja zagađenosti vazduha na zdravlje,
 • praćenje i ispitivanje polena u vazduhu životne sredine uz procenu rizika za nastanak alergijskih reakcija,
 • kontrolu higijenskog stanja u školama, internatima i dečjim ustanovama,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savetovališni rad
 • vrši higijensko epidemiološki nadzor i predlaganje i sprovođenje mera za zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi i životne sredine,
 • učestvuje u sprovođenju spoljnog nadzora nad stručnim radom u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti,
 • sarađuje sa inspekcijama,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,

Odeljenje sanitarne hemije i ekotoksikologije

Poslovi koji se vrše na odeljenju:

 • fizičko i hemijsko ispitivanje aerosedimenta i hemijsko ispitivanje vode (voda za piće, vodovodska i bunarska voda, flaširana voda, bazenska voda, površinska, otpadna i podzemna voda)  prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika
 • fizičko i hemijsko ispitivanje hrane i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, dečjih igračaka, posuđa i pribora, ambalaže)
 • energetsku vrednost obroka i sadržaj soli u obrocima .

Sva ispitivanja se vrše kao deo kontinuiranog monitoringa životne sredine ili kao jednokratna/ višekratna  merenja prema posebnim zahtevima (nalogu inspekcija, prema higijensko-epidemiološkim indikacijama, ispitivanja uticaja pojedinih subjekata na životnu sredinu, po ugovoru ili na lični zahtev korisnika).

Odeljenje je opremljeno savremenom stacionarnom laboratorijskom opremom (GC, FAAS, GFAAS, UV/VIS, , TOC analizator), metode ispitivanja obuhvataju nacionalne i međunarodne standarde, a ispitivanja ispunjavaju zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 o čemu svedoči Sertifikat o akreditaciji (akreditacioni broj 01/349).

Uzorkovanja i merenja sprovodi stručno, edukovano i kompetentno osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti ispitivanja, a izveštaji o ispitivanju sadrže sve relevantne podatke koje zahteva važeća zakonska regulativa i međunarodni standardi.

U Odeljenju se sprovodi i stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u domenu sanitarne hemije i ekotoksikologije

Zaposleni na odeljenju

 • Rukovodilac odeljenja

  • Dragica Pulja, specijalista sanitarne hemije
 • Analitičari

  • Dario Jovišić, specijalista toksikološke hemije
  • Marijana Bojić, dipl. ing. tehnologije
 • Laboranti

  • Noemi Napora
  • Milan Relić

Galerija slika

Postavite pitanje

Ukoliko imate pitanja vezana za naše usluge možete ih postaviti putem obrasca ispod. Polja obeležena sa * su obavezna i morate ih popuniti.