Zavod za javno zdravlje Sombor je prepoznatljiva zdravstvena ustanova u regionu i šire, koja teži da ostane lider u mikrobiološkoj dijagnostici i pružanju javno zdravstvenih usluga.

Naša vizija je da budemo uvek u društvu najboljih!

Vizija
  • Kontinuirano pruženje savremenih, tačnih i brzih mikrobioloških laboratorijskih usluga, koje su sastavni deo procesa dijagnostike i lečenja ambulantnih i bolničkih pacijenata.

  • Kontinuirano pružanja usluga javnog zdravlja na najvišem mogućem nivou i zadovoljenje potreba društvene zajednice.

  • Naše osoblje, njihovu motivivaciju za rad, sa osećajem pripadnosti ZAVODU,  kao svojoj drugoj kući.