SPRS ISO /IEC 17025: 2017: standardu ( Akreditaciono telo Stbije, ATS; akreditacioni broj 01- 349) Mikrobiološa laboratorija Centra za mikrobiologiju je sertifikovana po SRPS ISO 9001:2016 standardu i akreditovana po standardu SRPS EN ISO 15189:2014, za kliničku mikrobiologiju. Načelnik Centra za mikrobiologiju ZZJZ Sombor dr. med Marina Ogrizović specijalista mikrobiologije sa parazitologijom subspec. kliničke mikrobiologije

Načelnik Centra za mikrobiologiju ZZJZ Sombor dr. med Snežana Delić
specijalista mikrobiologije sa parazitologijom subspec. kliničke mikrobiologije

Uzorak / Analiza Metoda Cena (din.)
1 Bris nosa bakteriološka kultura, identifukacija klinički značajnih bakterija 400
2 Bris grla bakteriološka kultura , identifukacija klinički značajnih bakterija 400
3 Bris rane bakteriološka kultura aerobna, identifikacija klinički značajnih bakterija 500
4 Vaginalni bris pregled preparata po Nugent – u bakteriološka, kultura, identifikacija klinički značajnih bakterija 500
5 Cervikalni bris pregled bojenog preparata, bakteriološka kultura, identifikacija klinički značajnih bakterija 500
6 Bris oka (konjunktiva,kapci) bakteriološka kultura, identifukacija klinički značajnih bakterija 500
7 Bris uha bakteriološka i mikološks kultura, identifukacija klinički značajnih bakterija 500
8 Sputum pregled bojenog preparata, bakteriološka kultura, identifikacija klinički značajnih bakterija 600
9 Urin kultura, određivanje ukupnog broja bakterija , CFU/mL 400
10 Bris uretre pregled bojenog preparata, bakteriološka kultura, identifikacija klinički značajnih bakterija 500
11 Sperma, eksprimat prostate bakteriološka kultura, identifukacija klinički značajnih bakterija 500
12 Feces (Salmonella, Shigella spp.) koprokultura, identifikacija, serogrupa 600
13 Feces (Campylobacter spp.) koprokultura, identifikacija 600
14 Feces / toksin Clostridium difficile ELFA – detekcija toksina A & B 2000
15 Trichomonas vaginalis parazitološki pregled direktnog preparata 400
16 Feces – jaja parazita, ciste protozoa parazitološki pregled direktnog preparata 400
17 Perianalni otisak – Enterobius vermicularis parazitološki pregled otiska 400
18 HBsAg ELISA / ELFA 1100
20 anti HCV ELISA / ELFA ukupna At 1100
21 HIV Ag /At ELISA / ELFA ukupna At 1100
22 Borrelia burgdirferi Ig M / IgG ELISA / ELFA ukupna At 1100
23 CMV IgM / Rubella IgM ELISA / ELFA ukupna At 1900
25 Toxoplasma gondii IgM / IgG ELISA / ELFA ukupna At 1100
26 EBV IgM / IgG ELISA / ELFA ukupna At 1900
27 Rubella IgG /CMV IgG ELISA / ELFA ukupna At 1100
28 anti HBsAt ELFA ukupna At 1500
29 Helicobacter pylori IgG ELFA ( po klasi At ) 1100
30 VDRL netreponemski test 400
31 TPHA treponemski test 400
32 ASO – antistreptolizinski test aglutinacija 400
33 CRP – C reaktivni protein aglutinacija 400
34 Infektivna mononukleoza – sreening test aglutinacija, kvalitativno 400
35 RF lateks aglutinacija 400
36 WAALER ROSE ( RF) indirektna hemaglutinacija za RF 400
37 Pregled različitih materijala na gljivice(koža, nokti,feces…) mikološka kultura 350
38 Test osetljivosti gljivica na antimikotike komercijalni testovi 1000
39 Test osetljivosti bakterija na antimikrobna lekove izrada antibiograma, disk difuzija 300
40 Cervikalni i vaginalni bris (mikoplazme i ureaplasme) bakteriološka kultura, broj CCU / mL identifukacija, antibiogram 2150
41 Endocervikalni i uretralni scraping, scraping konjuktive (Chlamydia) DIF ( direktna imunofluorescencija) 1000
42 Suvi sterilizator, autoklav biološka kontrola 1100