OTVORENI POSTUPAK 2020. god.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 3/2020

 1.   Poziv za podnošenje ponuda22.05.2020.
 2.   Konkursna dokumentacija22.05.2020.
 3.   Odluka o dodeli ugovora02.07.2020.
 4.   Odluka o obustavi postupka (jedna partija)02.07.2020.
 5.   Obaveštenje o zaključenim ugovorima31.07.2020.
 6.   Obaveštenje o obustavi postupka (jedna partija)31.07.2020.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 2/2020

 1.  Poziv za podnošenje ponuda13.03.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija13.03.2020.
 3.  Odluka o dodeli ugovora04.05.2020.
 4.  Odluka o obustavi postupka (jedna partija)04.05.2020.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima21.05.2020.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (jedna partija)21.05.2020.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 1/2020

 1.  Poziv za podnošenje ponuda12.02.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija12.02.2020.
 3.  Odluka o dodeli ugovora23.03.2020.
 4.  Odluka o obustavi postupka (dve partije)23.03.2020.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima15.04.2020.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (dve partije)15.04.2020.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI ZA 2020. GODINU

 •  NABAVKA BUKOMERA (PRENOSNI SISTEM ZA KONTINUALNA MERENJA I ANALIZU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI)
 1.  Poziv za podnošenje ponuda20.07.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija20.07.2020.
 3.  Odluka o dodeli ugovora31.07.2020.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru21.08.2020.
 •  NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda06.05.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija06.05.2020.
 3.  Pitanja i odgovori08.05.2020.
 4.  Odluka o dodeli ugovora21.05.2020.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima 22.06.2020.
 •  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda11.03.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija11.03.2020.
 3.  Odluka o dodeli ugovora24.03.2020.
 4.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima21.04.2020.
 •  NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1.  Poziv za podnošenje ponuda 04.03.2020.
 2.  Konkursna dokumentacija04.03.2020.
 3.  Pitanja i odgovori09.03.2020.
 4.  Odluka o dodeli ugovora19.03.2020.
 5.  Odluka o obustavi postupka (četiri partije)19.03.2020.
 6.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima02.04.2020.
 7.  Obaveštenje o obustavi postupka (četiri partije)02.04.2020.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1.   Poziv za podnošenje ponuda03.02.2020.
 2.   Konkursna dokumentacija03.02.2020.
 3.   Odluka o dodeli ugovora14.02.2020.
 4.   Obaveštenje o zaključenom ugovoru06.03.2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU31.01.2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU PO NOVOM ZAKONU (91/19)10.07.2020.

OTVORENI POSTUPAK 2019. god.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 5/2019

 1.  Poziv za podnošenje ponuda06.11.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija06.11.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora18.12.2019.
 4.  Odluka o obustavi postupka (dve partije)18.12.2019.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima16.01.2020.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (dve partije)16.01.2020.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 4/2019

 1.  Poziv za podnošenje ponuda05.07.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija05.07.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora13.08.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru26.08.2019.

NABAVKA RADOVA – ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR – JNOP 3/2019

 1.  Poziv za podnošenje ponuda23.05.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija23.05.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora03.07.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 29.07.2019.
 5.  Odluka o izmeni ugovora23.09.2019.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 2/2019

 1.  Poziv za podnošenje ponuda10.05.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija10.05.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora21.06.2019.
 4.  Odluka o obustavi postupka (jedna partija)21.06.2019.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima04.07.2019.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (jedna partija)04.07.2019.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 1/2019

 1.  Poziv za podnošenje ponuda08.03.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija08.03.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora16.04.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima14.05.2019.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2019.god.

 •  NABAVKA GORIVA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda01.10.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija01.10.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora15.10.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru02.12.2019.
 •  NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda24.04.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija24.04.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora14.05.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru18.06.2019.
 •  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda12.03.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija12.03.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora25.03.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru18.04.2019.
 •  NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1.  Poziv za podnošenje ponuda25.02.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija25.02.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora12.03.2019.
 4.  Odluka o obustavi postupka (tri partije)12.03.2019.
 5.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.03.2019.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (tri partije)29.03.2019.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda01.02.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija01.02.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora12.02.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru01.03.2019.
 • PRIRODNI GAS ZA POTREBE GREJANJA
 1.  Poziv za podnošenje ponuda01.02.2019.
 2.  Konkursna dokumentacija01.02.2019.
 3.  Odluka o dodeli ugovora12.02.2019.
 4.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru19.02.2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU31.01.2019.

IZMENA BR.1 PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.GODINU02.04.2019.

OTVORENI POSTUPAK 2018. god.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 4/2018

 1.  Poziv za podnošenje ponuda05.11.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija05.11.2018.
 3.  Pitanja i odgovori30.11.2018.
 4.  Izmena konkursne dokumentacije30.11.2018.
 5.  Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda30.11.2018.
 6.  Odluka o dodeli ugovora18.12.2018.
 7.  Odluka o obustavi postupka (tri partije)18.12.2018.
 8.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima18.01.2019.
 9.  Obaveštenje o obustavi postupka (tri partije)18.01.2019.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 3/2018

 1.  Poziv za podnošenje ponuda02.08.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija02.08.2018.
 3.  Odluka o dodeli ugovora10.09.2018.
 4.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima03.10.2018.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 2/2018

 1.  Poziv za podnošenje ponuda10.05.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija10.05.2018.
 3.  Odluka o dodeli ugovora19.06.2018.
 4.  Odluka o obustavi postupka (jedna partija)19.06.2018.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima05.07.2018.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (jedna partija) 05.07.2018.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 1/2018

 1.  Poziv za podnošenje ponuda02.03.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija02.03.2018.
 3.  Pitanja i odgovori26.03.2018.
 4.  Izmena konkursne dokumentacije27.03.2018.
 5.  Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda27.03.2018.
 6.  Pitanja i odgovori30.03.2018.
 7.  Odluka o dodeli ugovora12.04.2018.
 8.  Odluka o obustavi ugovora (dve partije)12.04.2018.
 9.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima08.05.2018.
 10.  Obaveštenje o obustavi postupka ( dve partije)08.05.2018.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2018.god.

NABAVKA GORIVA

 1.  Poziv za podnošenje ponuda02.10.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija 02.10.2018.
 3.  Izmena konkursne dokumentacije04.10.2018.
 4.  Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda04.10.2018.
 5.  Odluka o dodeli ugovora15.10.2018.
 6.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru05.11.2018.
 •  NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 1.   Poziv za podnošenje ponuda20.04.2018.
 2.   Konkursna dokumentacija20.04.2018.
 3.   Pitanja i odgovori24.04.2018.
 4.   Odluka o dodeli ugovora07.05.2018.
 5.   Obaveštenje o zaključenim ugovorima31.05.2018.
 • NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME – PONOVLJENE PARTIJE
 1.   Poziv za podnošenje ponuda13.04.2018.
 2.   Konkursna dokumentacija13.04.2018.
 3.   Odluka o dodeli ugovora27.04.2018.
 4.   Odluka o obustavi postupka27.04.2018.
 5.   Obaveštenje o zaključenim ugovorima07.05.2018.
 6.   Obaveštenje o obustavi postupka07.05.2018.
 •  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
 1.   Poziv za podnošenje ponuda09.03.2018.
 2.   Konkursna dokumentacija09.03.2018.
 3.   Odluka o dodeli ugovora26.03.2018.
 4.   Obaveštenje o zaključenim ugovorima24.04.2018.
 • NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1.  Poziv za podnošenje ponuda22.02.2018.
 2.  Konkursna dokumentacija22.02.2018.
 3.  Odluka o dodeli ugovora13.03.2018.
 4.  Odluka o obustavi postupka13.03.2018.
 5.  Obaveštenje o zaključenim ugovorima30.03.2018.
 6.  Obaveštenje o obustavi postupka (dve partije)30.03.2018.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda02.02.2018.
 2. Konkursna dokumentacija02.02.2018.
 3. Odluka o dodeli ugovora13.02.2018.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru08.03.2018.
 • PRIRODNI GAS ZA POTREBE GREJANJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda01.02.2018.
 2. Konkursna dokumentacija01.02.2018.
 3. Odluka o dodeli ugovora13.02.2018.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru22.02.2018.

PLAN NABAVKI ZA 2018.GODINU01.02.2018.

IZMENA PLANA NABAVKI BR.1 ZA 2018.GODINU 07.12.2018.

OTVORENI POSTUPAK 2017. god.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – JNOP 5/2017

1. Poziv za podnošenje ponuda30.10.2017.

2. Konkursna dokumentacija30.10.2017.

3. Pitanja i odgovori 03.11.2017.

4. Izmena konkursne dokumentacije 03.11.2017.

5. Pitanja i odgovori24.11.2017.

6. Izmena konkursne dokumentacije24.11.2017.

7. Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda24.11.2017.

8. Pitanja i odgovori27.11.2017.

9. Izmena konkursne dokumentacije – 27.11.2017.

10. Pitanja i odgovori01.12.2017.

11. Odluka o dodeli ugovora14.12.2017.

12. Odluka o obustavi postupka (tri partije)14.12.2017.

13. Obaveštenje o zaključenim ugovorima17.01.2018.

14. Obaveštenje o obustavi postupka (tri partije)17.01.2018.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Testovi za Elisu (HIV), Serološki testovi, VDRL testovi

1. Poziv za podnošenje ponuda12.09.2017.

2. Konkursna dokumentacija12.09.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora18.10.2017.

4. Obaveštenje o zaključenim ugovorima22.11.2017.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Testovi za Mycoplasmu i VDRL testovi

1. Poziv za podnošenje ponuda04.07.2017.

2. Konkursna dokumentacija04.07.2017.

3. Izmena konkursne dokumentacije13.07.2017.

4. Izmena konkursne dokumentacije18.07.2017.

5. Odluka o dodeli ugovora15.08.2017.

6. Odluka o obustavi postupka ( dve partije)15.08.2017.

7. Obaveštenje o zaključenim ugovorima05.09.2017.

8. Obaveštenje o obustavi postupka (dve partije)05.09.2017.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

 1. Poziv za podnošenje ponuda26.04.2017.
 2. Konkursna dokumentacija26.04.2017.
 3. Pitanja i odgovori09.05.2017.
 4. Odluka o dodeli ugovora02.06.2017.
 5. Odluka o obustavi postupka ( dve partije)02.06.2017.
 6. Obaveštenje o zaključenim ugovorima 20.06.2017.
 7. Obaveštenje o obustavi postupka (dve partije)20.06.2017.

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

1. Poziv za podnošenje ponuda 01.03.2017.

2. Konkursna dokumentacija01.03.2017.

3. Izmena konkursne dokumentacije16.03.2017.

4. Odluka o dodeli ugovora13.04.2017.

5. Odluka o obustavi postupka ( tri partije)13.04.2017.

6. Obaveštenje o zaključenim ugovorima24.04.2017.

7. Obaveštenje o obustavi postupka ( tri partije)24.04.2017.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017.god.

 • NABAVKA GORIVA

1. Poziv za podnošenje ponuda03.10.2017.

2. Konkursna dokumentacija03.10.2017.

3. Odluka o dodeli ugovora17.10.2017.

4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru07.11.2017.

 •  NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA
 1. Poziv za podnošenje ponuda06.04.2017.
 2. Konkursna dokumentacija06.04.2017.
 3. Odluka o dodeli ugovora21.04.2017.
 4. Obaveštenje o zaključenim ugovorima27.04.2017.
 •  NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda09.03.2017.
 2. Konkursna dokumentacija09.03.2017.
 3. Izmena konkursne dokumentacije15.03.2017.
 4. Pitanja i odgovori15.03.2017.
 5. Obaveštenje o produžetku roka15.03.2017.
 6. Odluka o dodeli ugovora22.03.2017.
 7. Obaveštenje o zaključenim ugovorima21.04.2017.
 •  NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1. Poziv za podnošenje ponuda 21.02.2017.
 2. Konkursna dokumentacija21.02.2017.
 3. Izmena konkursne dokumentacije23.02.2017.
 4. Pitanja i odgovori23.02.2017.
 5. Obaveštenje o produženju roka23.02.2017.
 6. Odluka o dodeli ugovora09.03.2017
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru23.03.2017.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda02.02.2017.
 2. Konkursna dokumentacija02.02.2017.
 3. Odluka o dodeli ugovora10.02.2017.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 15.03.2017.
 • PRIRODNI GAS ZA POTREBE GREJANJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda01.02.2017.
 2. Konkursna dokumentacija01.02.2017.
 3. Izmena konkursne dokumentacije – 02.02.2017.
 4. Obaveštenje o produženju roka – 02.02.2017.
 5. Odluka o dodeli ugovora10.02.2017.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru20.02.2017.

PLAN NABAVKI 2017.god. – 01.02.2017.

IZMENA PLANA NABAVKI BR.1 ZA 2017 GOD.07.12.2017.

IZMENA PLANA NABAVKI BR.2 ZA 2017 GODINU26.12.2017.

OTVORENI POSTUPAK 2016. god.

 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – Тестови за VIDAS HAV IgM
 1. Poziv za podnošenje ponuda09.12.2016.
 2. Konkursna dokumentacija09.12.2016.
 3. Odluka o dodeli31.01.2017.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu20.02.2017.
 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 2016/17
 1. Poziv za podnošenje ponuda17.10.2016.
 2. Konkursna dokumentacija 17.10.2016.
 3. Izmena konkursne dokuzmentacije 25.10.2016.
 4. Pitanja i odgovori31.10.2016.
 5. Pitanja i odgovori08.11.2016.
 6. Pitanja i odgovori10.11.2016.
 7. Odluka o dodeli ugovora07.12.2016.
 8. Odluka o obustai postupka (za tri Partije) – 07.12.2016.
 9. Izmena odluke o dodeli ugovora (za Partiju 8b) – 15.12.2016.
 10. Izmena odluke o obustavi postupka ( za Partiju 8b) – 15.12.2016.
 11. Obaveštenje o zaključenim ugovorima29.12.2016.
 12. Obaveštenje o obustavi postupka (za četiri partije) – 29.12.2016.
 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL- Testovi za ELISSA-u
 1. Poziv za podnošenje ponuda 06.06.2016.
 2. Konkursna dokumentacija06.06.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora12.07.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.07.2016.
 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
 1. Poziv za podnošenje ponuda29.02.2016.
 2. Konkursna dokumentacija29.02.2016.
 3. Izmena konkursne dokumentacije24.03.2016.
 4. Pitanja i odgovori24.03.2016.
 5. Pitanja i odgovori29.03.2016.
 6. Obaveštenje o produženju roka za  podnošenje ponuda24.03.2016.
 7. Odluka o dodeli ugovora19.04.2016.
 8. Obaveštenje o zaključenim ugovorima17.05.2016.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2016. god.

 • NABAVKA RADOVA – ADAPTACIJA SANITARNOG ČVORA U CENTRU ZA KONTROLU I PREVENCIJU BOLESTI
 1. Poziv za podnošenje ponuda – 19.09.2016.
 2. Konkursna dokumentacija – 19.09.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora – 07.10.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 31.10.2016.
 • NABAVKA GORIVA
 1. Poziv za podnošenje ponuda12.09.2016.
 2. Konkursna dokumentacija12.09.2016.
 3. Izmena konkursne dokumentacije – 19.09.2016.
 4. Pitanja i odgovori – 19.09.2016.
 5. Obaveštenje o produženju roka – 19.09.2016.
 6. Odluka o dodeli ugovora – 04.10.2016.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.10.2016.
 • NABAVKA RADOVA-ADAPTACIJA PROSTORA EKOTOKSIKOLOŠKE LABORATORIJE I CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 1. Poziv za podnošenje ponuda08.06.2016.
 2. Konkursna dokumentacija 08.06.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora28.06.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru15.07.2016.
 5. Odluka o izmeni ugovora – 15.09.2016.
 • NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME-PONOVLJENE PARTIJE
 1. Poziv za podnošenje ponuda – 27.04.2016.
 2. Konkursna dokumentacija – 27.04.2016.
 3. Pitanja i odgovori 05.05.2016.
 4. Odluka o dodeli ugovora16.05.2016.
 5. Odluka o obustavi za partiju 720.05.2016.
 6. Obaveštenje o obustavi za partiju 731.05.2016.
 7. Obaveštenje o zaključenim ugovorima06.06.2016.
 • NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
 1. Poziv za podnošenje ponuda31.03.2016.
 2. Konkursna dokumentacija31.03.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora 13.04.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenim ugovorima05.05.2016.
 • NABAVKA USLUGA OSIGURANJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda01.03.2016.
 2. Konkursna dokumentacija01.03.2016.
 3. Izmena konkursne dokumentacije 04.03.2016.
 4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda04.03.2016.
 5. Pitanja i odgovori –  04.03.2016.
 6. Pitanja i odgovori 207.03.2016.
 7. Pitanja i odgovori 3 08.03.2016.
 8. Odluka o dodeli ugovora17.03.2016.
 9. Obaveštenje o zaključenim ugovorima30.03.2016.
 • NABAVKA USLUGA REDOVNOG SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1. Poziv za podnošenje ponuda 29.02.2016.
 2. Konkursna dokumentacija29.02.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora – 11.03.2016.
 4. Odluka o obustavi17.03.2016.
 5. Obaveštenje o obustavi24.03.2016.
 6. Obaveštenje o zaključenim ugovorima24.03.2016.
 • NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 1. Poziv za podnošenje ponuda29.01.2016.
 2. Konkursna dokumentacija29.01.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora10.02.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.02.2016.
 • RADOVI-Zamena fasadne stolarije-sprat
 1. Poziv za podnošenje ponuda – 28.01.2016.
 2. Konkursna dokumentacija – 28.01.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora – 08.02.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 25.02.2016.
 • PRIRODNI GAS ZA POTREBE GREJANJA
 1. Poziv za podnošenje ponuda15.01.2016.
 2. Konkursna dokumentacija15.01.2016.
 3. Odluka o dodeli ugovora – 26.01.2016.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 28.01.2016.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. god.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 • PUTNIČKI AUTOMOBIL PO USLOVIMA „STARO ZA NOVO“
 1. Poziv za podnošenje ponuda15.12.2015.
 2. Konkursna dokumentacija15.12.2015.
 3. Odluka o dodeli24.12.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru30.12.2015.
 • PUTNIČKI AUTOMOBIL PO USLOVIMA STARO ZA NOVO
 1. Poziv – 02.12.2015.
 2. Konkursna dokumentacija – 02.12.2015.
 3. Odluka o dodeli11.12.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 17.12.2015.
 • RADOVI- ZAMENA FASADNE STOLARIJE
 1. Poziv – 24.11.2015.
 2. Konkursna dokumentacija24.11.2015.
 3. Izmena konkursne dokumentacije 25.11.2015.
 4. Obaveštenje o produženju roka25.11.2015.
 5. Odluka o dodeli ugovora10.12.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru24.12.2015.

JAVNE NABAVKE – OTVORENI POSTUPAK

 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
 1. Poziv – 09.10.2015.
 2. Konkursna dokumenta09.10.2015.
 3. Izmena konkursne dokumentacije16.10.2015
 4. Izmena konkursne dokumentacije21.10.2015.
 5. Izmena konkursne dokumentacije23.10.2015.
 6. Izmena konkursne dokumentacije29.10 2015.
 7. Izmena konkursne dokumentacije02.11.2015.
 8. Odgovori na pitanja16.10.2015.
 9. Odgovori na pitanja 219.10.2015.
 10. Odgovori na pitanja 3 – 21.10.2015.
 11. Odgovori na pitanja 423.10.2015.
 12. Odgovori na pitanja 529.10.2015.
 13. Odgovori na pitanja 602.11.2015.
 14. Odgovori na pitanja 7 04.11.2015.
 15. Odgovori na pitanja 8 05.11.2015.
 16. Obaveštenje o produženju roka02.11.2015.
 17. Odluka o dodeli ugovora26.11.2015.
 18. Odluka o obustavi postupka26.11.2015.
 19. Obaveštenje o obustavi  – 09.12.2015.
 20. Obaveštenje o zaključenim ugovorima17.12.2015.
 • MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 02/2015
 1. Poziv11.12.2015.
 2. Konkursna dokumentacija11.12.2015.
 3. Odgovori na pitanja 30.12.2015.
 4. Odluka o dodeli ugovori – 15.01.2016.
 5. Odluka o obustavi – 15.01.2016.
 6. Obavceštenje o obustavi – 26.01.2016.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru01.02.2016.

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 • GORIVO
 1. Poziv – 25.08.2015.
 2. Konkursna dokumenta25.08.2015.
 3. Izmena konkursne dokumentacije  – 26.08.2015.
 4. Obaveštenje o produzenju roka – 26.08.2015.
 5. Odluka o dodeli ugovora – 08.09.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru19.10.2015.
 • NABAVKA VOZILA ZA UZORKOVANJE SA RASHLADNIM UREĐAJEM
 1. Poziv – 13.07.2015.
 2. Konkursna dokumenta13.07.2015.
 3. Odgovori na pitanja 1 – 15.07.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenju ugovora 11.08.2015.
 • NABAVKA SPECIJALIZOVANOG VOZILA ZA TERENSKI RAD I TRANSPORT UZORAKA SA RASHLADNOM KOMOROM
 1. Poziv – 22.05.2015.
 2. Konkursna dokumenta – 22.05.2015.
 3. Obaveštenje o obustavi – 05.06.2015.
 • SERVISIRANJE LABORATORIJSKE OPREME
 1. Poziv – 27.03.2015.
 2. Konkursna dokumenta  – 27.03.2015.
 3. Odgovori na pitanja 1 – 01.04.2015.
 4. Izmena konkursne dokumentacije  – 01.04.2015.
 5. Obaveštenje o produzenju roka – 01.04.2015.
 6. Obaveštenje o zaključenju ugovora 05.05.2015.
 7. Obaveštenje o zaključenju ugovora 08.05.2015.
 • KANCELARIJSKI MATERIJAL
 1. Poziv – 25.03.2015.
 2. Konkursna dokumenta  – 25.03.2015.
 3. Obaveštenje o zaključenju ugovora – 30.04.2015.
 • USLUGE OSIGURANJA
 1. Poziv – 05.03.2015.
 2. Konkursna dokumenta  – 05.03.2015.
 3. Odgovori na pitanja 1 – 10.03.2015.
 4. Obaveštenje o zaključenju ugovora14.04.2015.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1. Poziv – 09.02.2015.
 2. Konkursna dokumenta  – 09.02.2015.
 3. Obaveštenje o produzenju roka – 12.02.2015.
 4. Izmena konkursne dokumentacije – 12.02.2015.
 5. Obaveštenje o zaključenju ugovora – 27.03.2015.
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 1. Poziv
 2. Konkursna dokumenta
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • KANCELARISKI MATERIJAL
 1. Poziv
 2. Konkursna dokumenta
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • LABORATORIJSKA OPREMA
 1. Poziv
 2. Konkursna dokumenta 17.04.2014.
 3. Konkursna dokumenta – izmenjena 24.04.2014.
 4. Konkursna dokumenta – izmenjena 29.04.2014.
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Obaveštenje o produženju roka – N O V O
 7. Odgovori na pitanja 1
 8. Odgovori na pitanja 2
 9. Odgovori na pitanja 3
 10. Odgovori na pitanja 4
 11. Obaveštenje o zaključenju ugovora
 • GORIVO
 1. Poziv
 2. Konkursna dokumenta
 3. Odgovori na pitanja
 4. Obaveštenje o obustavi
 5. Poziv – 21.08.2014.
 6. Konkursna dokumenta – 21.08.2014.
 7. Odgovori na pitanja
 8. Produženje roka i izmena konkursne dokumentacije
 9. Izmenjena konkursna dokumentacija
 10. Obaveštenje o zaključenju ugovora
 • POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL
 1. Poziv
 2. Konkurska dokumenta
 3. Odgovori na pitanja 1
 4. Odgovori na pitanja 2
 5. Odgovori na pitanja 3
 6. Odgovori na pitanja 4
 7. Odgovori na pitanja 5
 8. Odgovori na pitanja 6
 9. Izmenjena konkurska dokumenta
 10. Obaveštenje o produženju roka
 11. Izmenjena konkurska dokumenta
 12. Izmenjena konkurska dokumenta – 06.10.2014.
 13. Odgovori na pitanja 6 – 06.10.2014.
 14. Obaveštenje o obustavi – 01.12.2014.
 15. Obaveštenje o obustavi – 05.12.2014.
 16. Obaveštenje o zaključenim ugovorima – 15.12.2014.
 17. Obaveštenje o zaključenim ugovorima – 22.12.2014.
 18. Obaveštenje o zaključenim ugovorima – 27.03.2015.
 • USLUGE SERVISIRANJA LABORATORIJSKE OPREME
 1. Poziv
 2. Konkurska dokumenta
 3. Odgovori na pitanja 1 – 16.10.2014.
 4. Konkurska dokumenta – izmena 16.10.2014.
 5. Odgovori na pitanja 2 – 20.10.2014.
 6. Obaveštenje o obustavi postupka
 • NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA NA LIZING PO SISTEMU STARO ZA NOVO
 1. Poziv
 2. Konkurska dokumenta
 3. Obaveštenje o zaključenju ugovora
 • PRIRODNI GAS ZA POTREBE GREJANJA (23.12.2014.)
 1. Poziv
 2. Konkurska dokumenta
 3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – 27.03.2015.