O centru

Osnovna delatnost Centra za kontrolu i prevenciju bolesti je epidemiološki nadzor nad zaraznim i najznačajnijim nezaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, epidemiološko ispitivanje i prevencija bolesti, zdravstvenovaspitni rad, zdravstveni nadzor i sanitarni pregledi određenih kategorija lica. Delatnost Centra je definisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju i drugim zakonskim aktima, a obavlja se u okviru 3 odseka:

 • Odsek zaraznih bolesti

 • Odsek nezaraznih bolesti

 • Odsek sanitarnih pregleda

U okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti postoji i savetovalište za HIV i virusne hepatitise koje dobrovoljno , poverljivo i besplatno.

RADNO VREME

Ponedeljak – Petak 06:30 – 14:30

RADNO VREME SAVETOVALIŠTA

Ponedeljak – Petak 07:30 – 10:30

  025/416-505

   025/480-440

Odsek zaraznih bolesti

Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u okviru kojih se sprovodi:

 • Prikupljanje i obrada prijava akutnih zaraznih bolesti uz praćenje i analizu epidemiološke situacije na području Zapadnobačkog okruga;
 • Epidemiološko ispitivanje pri pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti i pri epidemijskoj pojavi svih zaraznih bolesti;
 • Preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica na zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama;
 • Praćenje, analiza i aktivan epidemiološki nadzor u cilju smanjenja, eliminacije i eradikacije pojedinih zaraznih bolesti;
 • Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama;
 • Epidemiološki nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta određenih zaraznih bolesti;
 • Zdravstveno vaspitni rad sa stanovništvom i klijentima;
 • Distribucija vakcina na području Zapadnobačkog okruga Praćenje izvođenja imunizacije, davanje uputstava i mišljenja i učešće u dopunskim imunizacionim aktivnostima;
 • Praćenje neželjenih događaja nakon imunizacije;
 • Evaluacija sprovedenih obaveznih imunizacija za područje Zapadnobačkog okruga;
 • Postekspoziciona zaštita protiv hepatitisa B profesionalno eksponiranih lica;

Odsek nezaraznih bolesti

Odsek za hronične nezarazne bolesti prati epidemiološku situaciju vodećih nezaraznih bolesti na području Zapadnobackog okruga. Delatnost odseka se ostvaruje kroz prikupljanje prijava obolelih od malignih bolesti, akutnog koronarnog sindroma i šećerne bolesti i evidentiranja pristiglih podataka. U cilju praćenja najznačajnijih masovnih nezaraznih bolesti formirana su tri okružna registra:

 • Registar za rak;
 • Registar za AKS;
 • Registar za dijabet.

Odsek sanitarnih pregleda

Sanitarni pregledi su regulisani važećim zakonskim propisima:

 1. Zakonom o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS broj 15/16) i
 2. Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl glasnik RS broj 3/2017).

Sanitarni pregledi su obavezni zdravstveni pregledi za određene kategorije zaposlenih lica koji mogu doprineti pojavi i širenju zaraze i ugroziti zdravlje većeg broja ljudi koji su korisnici njihovih proizvoda i usluga.

Sanitarnim pregledima podležu lica zaposlena na sledećim poslovima:

 • Javno snabdevanje stanovništva vodom za piće,
 • Proizvodnja, promet i usluživanje životnih namirnica,
 • Ishrana i nega u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj lica određenih kategorija,
 • Zdravstveni pregledi, lečenje i nega bolesnika i poslovi održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze,
 • Pružanje higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinske estetske intervencije (frizeri, berberi, maseri, manikiri, pedikiri, kozmetičari, depilacija, tetovaža, pirsing i sl.),
 • Proizvodnja lekova i kozmetičkih sredstava,
 • Lica koja u toku školovanja obavljaju praksu na gore navedenim poslovima.

Na napred navedenim poslovima ne mogu se zapošljavati i ne mogu obavljati delatnost ili obaveznu praksu lica obolela od određenih zaraznih bolesti, kao ni lica koja su nosioci određenih mikroorganizama i parazita.

Meru obaveznog sanitarnog pregleda, organizuju i sprovodi Zavodi za javno zdravlje na teritoriji za koju smo osnovani, pod uslovima, u rokovima i na način koji je zakonom propisan.

Zakonom propisanu meru obaveznog sanitarnog pregleda za određene kategorije zaposlenih lica, kontroliše Republička sanitarna inspekcija.

Sanitarni pregled se obavlja:

 • U Zavodu za javno zdravlje Sombor u ulici Vojvođanska 47 u periodu od 7.30-11.00 časova svakim radnim danom i
 • U domovima zdravlja određinim danima u periodu od 9.30-10.30 časova. U Apatinu se obavlja utorakom, Odžacma sredom , Kuli četvrtkom.

Usluge se vrše po zahtevu ili ugovoruI

Šta podrazumeva zdravstveni (sanitarni) pregled:

U zavisnosti od vrste delatnosti sa kojom se klijent bavi zavisi i obim pregleda koji ce se raditi a on moze da podrazumeva:

 • lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphilococcus aureus koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe.

Šta je sve potrebno da bi se obavio zdravstveni (sanitarni) pregled:

 • uredno popunjana sanitarna knjižica sa fotografijom;
 • dokument sa fotografojim (lična karta, vozačka dozvola, pasoš);
 • uzorak stolice u predviđenoj ambalaži koju možete dobiti u Zavodu;
 • na pregled doći sa kratkim, urednim i čistim noktima na rukama. Nokti ne smeju biti prljavi, dugi, nalakirani i veštački.

Galerija slika

Postavite pitanje

Ukoliko imate pitanja vezana za naše usluge možete ih postaviti putem obrasca ispod. Polja obeležena sa * su obavezna i morate ih popuniti.