26 01, 2023

Konkurs za upućivanje jednog doktora medicine na specijalizaciju iz socijalne medicine

2023-01-26T11:25:28+01:0026.jan 2023|Oglasi i konkursi|

Broj:  01-72/2023-1 Dana: 25. januara 2023.godine Na osnovu člana  7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 174 i 175 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 25/2019); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih [...]

3 08, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-08-03T09:19:11+02:0003.avg 2022|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-911/2022 Dana: 02. avgusta 2022. godine Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika [...]

6 07, 2022

K O N K U R S

2022-07-06T13:30:59+02:0006.jul 2022|Oglasi i konkursi|

Broj:  01-824/2022 Dana: 05. jula 2022.godine Na osnovu člana  7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 174 i 175 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 25/2019); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih [...]

13 04, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-04-18T07:41:40+02:0013.apr 2022|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-499/2022 Dana: 12. aprila 2022. godine Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020); i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-496/2022 od 11. aprila 2022. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor, [...]

15 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-15T23:42:39+01:0015.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-323/2022 Dana: 15. marta 2022. godine Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020); i Odluke v.d.direktora ZZJZ Sombor, broj: 01-317/2022 od 14. marta 2022. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor, [...]

10 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-11T09:46:34+01:0010.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-302/2022 Dana: 09. marta 2022. godine Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika [...]

10 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-11T09:49:40+01:0010.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-301/2022 Dana: 09. marta 2022. godine Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika [...]

29 12, 2021

O G L A S

2021-12-29T16:20:31+01:0029.dec 2021|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-1420/2021 Dana: 28. decembra 2021.godine Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 174 i 175 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 25/2019); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika [...]

7 09, 2021

Oglas za prijem u radni odnos – UNOPS

2021-09-07T10:41:58+02:0007.sep 2021|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-1069/2021 Dana: 07. septembra  2021. godine Na osnovu člana  7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 i 58/2020 ), a u vezi sa implementacijom Projekta Kancelarije UNOPS-a za podršku zapošljavanja kadrova u zdravstvenoj ustanovi ZZJZ Sombor  [...]

17 08, 2021

Oglas za prijem u radni odnos

2021-08-29T09:57:36+02:0017.avg 2021|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-969/2021 Dana: 16. avgusta 2021. godine   Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika [...]

Go to Top