7 09, 2021

Oglas za prijem u radni odnos – UNOPS

2021-09-07T10:41:58+02:0007.sep 2021|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-1069/2021 Dana: 07. septembra  2021. godine Na osnovu člana  7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 i 58/2020 ), a u vezi sa implementacijom Projekta Kancelarije UNOPS-a za podršku zapošljavanja kadrova u zdravstvenoj ustanovi ZZJZ Sombor  [...]

17 08, 2021

Oglas za prijem u radni odnos

2021-08-29T09:57:36+02:0017.avg 2021|Oglasi i konkursi|

Broj: 01-969/2021 Dana: 16. avgusta 2021. godine   Na osnovu člana 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika [...]

15 06, 2021

Supply of laboratory equipment, Mosquito killer billboards, Autocidal gravid ovitraps, Mosquito surveillance equipment and CO2 for the project MOS-Cross2

2021-06-15T23:38:12+02:0015.jun 2021|Oglasi i konkursi|

Tender title Supply of laboratory equipment, Mosquito killer billboards, Autocidal gravid ovitraps, Mosquito surveillance equipment and CO2 for the project MOS-Cross2   Publication reference HR-RS253-3/laboratory equipment, Mosquito killer billboards, Autocidal gravid ovitraps Lot no. 1 – Laboratory equipment, Ovitraps for sampling mosquitoes, CO2 and Mosquito breeders Lot no. 2 – Mosquito killer billboards and [...]

12 08, 2020

Oglas za prijem u radni odnos – UNOPS

2020-08-12T14:24:54+02:0012.avg 2020|Oglasi i konkursi|

Broj: 1518/2020 Dana: 12. avgusta 2020. godine Na osnovu člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 ), a u vezi sa implementacijom Projekta Kancelarije UNOPS-a za podršku zapošljavanja kadrova u zdravstvenoj ustanovi ZZJZ Sombor radi uspostavljanja [...]

12 08, 2020

Oglas za prijem u radni odnos – laboratorijski tehničar u dijagnostici

2020-08-12T14:25:55+02:0012.avg 2020|Oglasi i konkursi|

Broj: 1515/2020 Dana: 11. avgusta 2020. godine Na osnovu člana 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br.96/2019 ), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava [...]

27 09, 2019

Oglas

2019-09-27T13:34:55+02:0027.sep 2019|Oglasi i konkursi|

Broj: 1960/2019 Dana: 26. septembra  2019. godine Na osnovu člana  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: [...]

19 02, 2019

OGLAS

2019-06-04T17:30:54+02:0019.feb 2019|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana  8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 106/2018), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-655/2019 od 25. januara 2019. godine; i dopisa [...]

22 01, 2019

Oglas

2019-06-05T13:49:56+02:0022.jan 2019|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te [...]

22 01, 2019

Oglas

2019-02-06T09:02:07+01:0022.jan 2019|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja [...]

18 12, 2018

Oglas

2019-02-06T09:03:45+01:0018.dec 2018|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; [...]

Go to Top