18 04, 2024

ОГЛАС за пријем у радни однос

2024-04-18T09:48:50+02:0018.apr 2024|Oglasi i konkursi|

Број: 01-483/2024 Дана: 17. априла 2024. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020 и 2/2024), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код [...]

11 09, 2023

О Г Л А С за пријем у радни однос

2023-09-11T11:47:08+02:0011.sep 2023|Oglasi i konkursi|

Број: 01-1053/2023 Дана: 08. септембра 2023. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020); и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-1049/2023 од 07. септембра 2023. године; Завод за јавно здравље Сомбор, [...]

10 08, 2023

ОГЛАС за пријем у радни однос

2023-08-10T10:01:21+02:0010.avg 2023|Oglasi i konkursi|

Број: 01-954/2023 Дана: 09. августа 2023. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника [...]

26 01, 2023

Kонкурс за упућивање једног доктора медицине на специјализацију из социјалне медицине

2023-01-26T11:25:28+01:0026.jan 2023|Oglasi i konkursi|

Број:  01-72/2023-1 Дана: 25. јануара 2023.године На основу члана  7-11 Правилника о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор, број: 2227/2014 од 30.10.2014. године, а у вези са чланом 174 и 175 став 3 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број: 25/2019); те на основу Плана стручног усавршавања здравствених [...]

3 08, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-08-03T09:19:11+02:0003.avg 2022|Oglasi i konkursi|

Број: 01-911/2022 Дана: 02. августа 2022. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника [...]

6 07, 2022

К О Н К У Р С

2022-07-06T13:30:59+02:0006.jul 2022|Oglasi i konkursi|

Број:  01-824/2022 Дана: 05. јула 2022.године На основу члана  7-11 Правилника о стручном усавршавању здравствених радника и здравствених сарадника Завода за јавно здравље Сомбор, број: 2227/2014 од 30.10.2014. године, а у вези са чланом 174 и 175 став 3 Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” број: 25/2019); те на основу Плана стручног усавршавања здравствених [...]

13 04, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-04-18T07:41:40+02:0013.apr 2022|Oglasi i konkursi|

Број: 01-499/2022 Дана: 12. априла 2022. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020); и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-496/2022 од 11. априла 2022. године; Завод за јавно здравље Сомбор, [...]

15 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-15T23:42:39+01:0015.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Број: 01-323/2022 Дана: 15. марта 2022. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020); и Одлуке в.д.директора ЗЗЈЗ Сомбор, број: 01-317/2022 од 14. марта 2022. године; Завод за јавно здравље Сомбор, [...]

10 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-11T09:46:34+01:0010.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Број: 01-302/2022 Дана: 09. марта 2022. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника [...]

10 03, 2022

Oglas za prijem u radni odnos

2022-03-11T09:49:40+01:0010.mar 2022|Oglasi i konkursi|

Број: 01-301/2022 Дана: 09. марта 2022. године На основу члана 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС” бр. 96/2019 и 58/2020), те на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника [...]

Go to Top