Higijena

Projekti Centra zahigijenu i humanu ekologiju

Informišite se o svim projektima Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Pročitajte više
Mikrobiologija

Projekti Centra za mikrobiologiju

Informišite se o svim projektima Centra za mikrobiologiju Zavoda za javno zdravlje Sombor.

Pročitajte više