Finansijski izveštaji po godinama kvartalno

Polja su internet veze ka Excel datotekama.

  • Excel datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno.

Poslednji kvartal se može videti na stranici Završni računi.