Procena prihoda i rashoda po godinama

Polja su internet veze ka datotekama, što PDF što Excel.

  • Excel datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno.

  • ODS datoteka će biti preuzeta na Vaš računar, nakon čega je možete otvoriti lokalno koristeći OpenOffice paket.