18 12, 2018

Oglas

2019-02-06T09:03:45+01:0018.dec 2018|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; [...]

18 12, 2018

Oglas

2018-12-18T07:24:22+01:0018.dec 2018|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; [...]

26 07, 2018

Oglas za upućivanje jednog doktora medicine na specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije

2018-07-26T10:56:50+02:0026.jul 2018|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja [...]

26 07, 2018

Javni konkurs za izbor i imenovanje DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR

2018-07-26T10:50:51+02:0026.jul 2018|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 132 i 136 stav 1 tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017) i člana 22 Statuta Zavoda za javno zdravlje Sombor, a shodno Odluci broj: 1852/2018 od 25. jula 2018. godine; Upravni odbor Zavoda [...]

13 02, 2018

Supply of equipment and materials for mosquito surveillance for the project MOS-Cross HRRS54-5/equipment and materials for mosquito surveillance

2018-02-13T09:37:19+01:0013.feb 2018|Oglasi i konkursi|

Institute for public health Sombor, Vojvođanska no. 47, 25000 Sombor intends to award a supply contract for supply of traps, baits, homogenizer, batteries and other equipment and materials in Sombor with financial assistance from the IPA CBC Croatia - Serbia project. Potential participants in the tender are welcome to express their interest in participating in [...]

20 02, 2017

Konkurs

2017-02-20T12:00:37+01:0020.feb 2017|Oglasi i konkursi|

  Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. [...]

20 02, 2017

Konkurs

2017-02-20T11:49:11+01:0020.feb 2017|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-696/2017 od 26. januara 2017. godine; [...]

5 06, 2015

Oglas za pralju rublja-spremačicu

2015-06-05T10:20:31+02:0005.jun 2015|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. Glasnik RS" br. 1/2015) donosi ODLUKU o potrebi zasnivanja radnog odnosa I Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno [...]

13 05, 2015

Konkurs

2015-05-13T10:09:07+02:0013.maj 2015|Oglasi i konkursi|

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. Glasnik RS" br. 1/2015) donosi ODLUKU o potrebi zasnivanja radnog odnosa I Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u Zavodu za javno [...]

15 09, 2014

SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE

2014-09-15T09:19:35+02:0015.sep 2014|Oglasi i konkursi|

Broj: 1744/14 Dana: 15.09.2014.godine Na osnovu člana 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj 107/2005, 79/2009, dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 dr.zakon i 93/2014), te na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sombor – Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2014. godinu; broj 942/2014-T-5 od 27.02.2014. godine, [...]

Go to Top