Влада Републике Србије је донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу(„Сл. гласник РС“, бр. 23/2020 од 10. марта 2020. године) .

Одлуком је прописано да се проглашава болест COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију и да се ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести ЦОВИД-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп свих активности које планирају, организују и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, привредни субјекти и правна лица, институти и заводи за јавно здравље и друге здравствене установе, здравствени радници и здравствени сарадници и физичка лица у циљу заштите становништва од заразних болести.

Законом о заштити становништва од заразних болести у чл.7 прописано је да у случају проглашења епидемије , односно проглашењу болести заразном ,Заводи за јавно здравље, односно институти за јавно здравље,спроводе и координирају епидемиолошки надзор , у сарадњи са здравственим установама, приватном праксом и другим правним лицима која обављају и здравствену делатност.

У складу са горе наведеним Завод за јавно здравље Сомбор издало је Инструкције за јавне установе које се примењују ради спрећавања ширења инфекције изазване САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу препоручујемо следеће мере:

 1. Свакодневно проветравање и одржавање хигијене простора и опреме у коме бораве корисници и запослени.

 2. Редовна дезинфекција подова радних просторија и ходника.

 3. Пребрисавање брава дезинфекционим средствима

 4. Редовно пражњење отпада.

 5. Редовно снабдевање течним сапуном тоалета и трпезарије

 6. Увести одговарајуће мере контроле редовног прања руку свих запослених у складу са могућностима и природом посла

 7. Појачати контролу додиривања очију, носа и уста неопраним рукама

 8. Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду

 9. Употребљене папирне марамице и убрусе одмах одложити у корпу за отпадке,а руке опрати или дезинфиковати

 10. Одржати едукативне састанке посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења,као и значају придржавања свих превентивних мера у циљу спречавања и ширења инфекције

 11. Треба да се одложи окупљање већег броја људи

Центар за контролу и превенцију болести

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ