Bakteriološki zavod je počeo sa radom 02.04.1915. godine.