U toku 1919. godine vojska uzima prostorije Zarazne bolnice i Bakteriološkog zavoda za svoje potrebe i Bakteriološki zavod prestaje sa radom pošto grad napušta i lekar mikrobiolog.