Gradske vlasti su se trudile da obnove rad Bakteriološkog zavoda, ali je veliki problem bio angažovanje lekara mikrobiologa i uglavnom su sklapani ugovori za pojedine poslove (vršene su bakteriološke analize namirnica i vode za pićeu periodu 1920. – 1923. i kod istraživanja pojedinih epidemija zaraznih bolesti)