1923. doneta je odluka o osnivanju Higijenskog zavoda u okviru koga će raditi i bakteriološka laboratorija.