Po tvrdnjama savremenika tog doba Higijenski zavod je počeo da radi u prostorijama zgrade bivše kasarne 1. decembra 1924. godine. Dugogodišnja upravnica i direktorica Higijenskog zavoda, doktorica Desanka Mileusnić, specijalista mikrobiologije, tvrdila je da je Higijenski zavod počeo da radi znatno ranije u doba otvaranja dispanzera za kožne i venerične bolesti u januaru 1924.