Tek 1955 godine Higijenski zavod u Somboru dobija svoju zgradu u kojoj je do današnjeg dana. Zgrada je iz 1875 godine i svoju namenu je menjala više puta. Tada je zavod dobio samo deo prizemlja i sprata dok su u ostatku zgrade živeli stanari koji su dobili stanove na korišćenje od gradske uprave. Iseljavanje stanara je trajalo preko 50 godina da bi tek 01.01.2007. Zavod za javno zdravlje preuzeo celu zgradu na korišćenje.