1975 godine Zavod ulazi u sastav Medicinskog centra gde ostaje do 1992 godine.

Direktori medicinskog centra u to vreme su bili:

  • Dr Nikola Merei

    1975 – 1979

  • Dr Dušan Popović

    1979 – 1991