Poštovani,

XIX Nedelja zdravlja usta i zuba, koja predstavlja završnu manifestaciju sveukupnih ovogodišnjih aktivnosti za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja stanovništva Srbije, u organizaciji Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ove godine se organizuje od 11. do 17. maja, sa porukom

„Čuvajte zdravlje zdravim ponašanjem“

Prof.dr Marko Vulović

Ciljevi Nedelje zdravlja usta i zuba su:

  • da se privuče pažnja javnosti na značaj zdravlja usta i zuba, kao važne komponente opšteg zdravlja,
  • da se informiše stanovništvo o metodama za sprečavanje oralnih bolesti i da se da podsticaj za njihovu široku primenu,
  • da se mobilišu svi segmenti društva da prema svojim obavezama i mogućnostima daju doprinos promociji, unapređenju i očuvanju opšteg i posebno oralnog zdravlja,
  • da se motivišu doktori stomatologije da primenjuju integrisani pristup u terapiji oralnih bolesti

Nosioci ovih aktivnosti, za teritoriju svake opštine su službe stomatološke zaštite domova zdravlja i zavodi za javno zdravlje sa teritorije okruga, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse.

Nedelja zdravlja usta i zuba je period kada se intenziviraju aktivnosti na promociji zdravlja usta i zuba koje se sprovode tokom cele godine. Po tradiciji, Nedelja zdravlja usta i zuba prethodi Simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji na kome se proglašavaju opštine u kojima su aktivnosti na promociji oralnog zdravlja bile najraznovrsnije i najmasovnije.

Aktivnosti u Nedelji zdravlja usta i zuba treba da pruže stručnu, društvenu i medijsku podršku merama za očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba. Podsećamo Vas da je posebno značajno da se u ove promotivne aktivnosti uključi lokalna zajednica: opštinske vlasti, privreda, vodoprivreda, prehrambena industrija, predškolske i školske ustanove, sredstva informisanja, privatni preduzetnici i drugi, kao stalni učesnici u promociji zdravlja i oralnog zdravlja i naravno u toku kampanje Nedelja zdravlja usta i zuba.

Najuspešniji dečji radovi se posebno nagrađuju, pa Vas pozivamo da dostavite po jedan najbolji (prvonagrađeni na Vašoj opštini) likovni i literarni dečji rad, kako bi se izabrali i proglasili najbolji radovi za teritoriju Srbije.

Molimo Vas da dostavite izveštaj o aktivnostima na promociji zdravlja usta i zuba koje su u Nedelji zdravlja usta i zuba organizovane na Vašoj opštini i da posebno istaknete pojedince, ustanove i kolektive koji su u promociji oralnog zdravlja bili najaktivniji i koji su najviše doprineli uspehu ove manifestacije u Vašoj opštini.

Na osnovu Vaših izveštaja o broju i vrstama aktivnosti i naročito o uključivanju drugih institucija, organizacija i pojedinaca pored ustanova iz oblasti zdravstva, proglasiće se najaktivnija lokalna zajednica u promociji oralnog zdravlja u Srbiji u 2009. godini, kojoj će se dodeliti posebna plaketa.

Izveštaj o aktivnostima na teritoriji Vaše opštine, kao i najuspešnije dečje radove, najkasnije do 31.maja 2009. godine, dostavite na adresu:

Dr sci. Milica Šćekić,

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Dr Subotića 5, 11000 Beograd

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE

„Dr Milan Jovanović Batut“

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU