Kampanja prevencije i odgovor na pandemijsku influencu u Srbiji.

Pogledajte video i audio promo materijal, kao i postere.