Štetni efekti UV zračenja mogu se javiti kod preteranog izlaganja Suncu.

Više