15. OKTOBAR, SVETSKI DAN ČISTIH RUKU

Vodeća tema Svetskog dana čistih ruku 2009. godine je usmerena na decu i škole. Glavni ciljevi su:

  • vaspitanje i podrška kulture pranja ruku sapunom na svetskom i lokalnom nivou;
  • staviti u centar pažnje postupak pranja ruku sapunom u svakoj zemlji;
  • povećati nivo svesti o koristi pranja ruku sapunom.

Ljudi širom sveta peru ruke sa vodom, ali veoma mali broj ljudi pere ruke sapunom u ključnim situacijama. Ako se ruke budu prale sapunom to znači manji broj obolelih od zaraznih bolesti: ČISTE RUKE SPASAVAJU ŽIVOTE!


Na Svetski dan čistih ruku, igrališta, učionice, mesne zajednice i sve javne površine u gradovima biće preplavljene aktivnostima usmerenim na promenu obrasca pranja ruku na skali nikad ranije viđeno, dovodeći ovo važno pitanje u centar pažnje.

Svake godine u zemljama u razvoju širom sveta rodi se oko 120 miliona dece, od toga polovina njih će živeti u domaćinstvima bez pristupa odgovarajućim sanitarnim uslovimašto ugrožava njihov razvoj i živote.  Loša higijena i nedostatak sanitarnih uslova zajedno uzrokuju nastanak 88% smrti od dijarealnih bolesti, računajući i 1,5 milion smrti dece do 5 godina starosti uzrokovane dijarealnim bolestima svake godine. Istraživanja pokazuju da segmenti društva koji su energični, puni entuzijazma i otvoreni novim idejama mogu biti snažan faktor promene ponašanja kod dece.

Pranje ruku sapunom je najefektivniji i najjeftiniji način sprečavanja dijarealnih i akutnih respiratornih infekcija koje predstavljaju uzrok smrti miliona dece u zemljama u razvoju svake godine. Zajedno, dijarealne i akutne respiratorne infekcije odgovorne su za većinu smrti dece u svetu. Bez obzira na potencijal spasavanja života, pranje ruku sapunom se retko praktikuje i teško promoviše.

Izazov je preneti pranje ruku sapunom od apstraktne ideje u svakodnevno ponašanje kod kuće, u školama i zajednicama širom sveta. Uvođenje pranja ruku sapunom pre jela i posle korišćenja toaleta može spasiti više života nego vakcina ili medicinska intervencija, smanjenje smrti od dijareje na polovinu i smrti od respiratornih bolesti za četvrtinu. Ogromne promene u obrascu pranja ruku su od presudnog značaja za ostvarenje Milenijumskog razvojnog cilja (Millennium Development Goal), smanjenja broja umrle dece do 5 godina starosti za dve trećine do 2015. godine.

Preuzeto sa :

http://www.izjzv.org.rs/15.10.2009_ciste_ruke.htm

Posteri povodom Svetskog dana čistih ruku :