Poštovane koleginice i kolege,

zbog potrebe organizovanja kontinuirane medicinske edukacije (KME)  u okviru naše podružnice kao i akreditovanja budućih  predavanja  kod Zdravstvenog saveta RS kao i izdavanaja sertifikata za sledeću godinu potrebno je da formiramo tačnu bazu podataka svih članova podružnice.

Molimo Vas da sa sajta Zavoda za javno zdravlje Sombor, preuzmete dokument pod nazivom SLDKME, popunite ga i mejlom pošaljete na adresu SLD-DLV podružnice Sombor-Apatin sldsombor@gmail.com.

Molimo Vas da pažljivo i tačno date svoje podatke, naročito broj Vaše licence, koji će kasnije služiti kao Vaš identifikacioni broj u skupljanju poena i obnavljanju licence.

Takođe Vas molimo da obavezno navedete Vašu elektronsku adresu da bi kasnija komunikacija bila lakša, brža i sigurnija.

Sastanci održani u okviru Podružnice tretiraju se kao eksterna edukacija i kao takvi će biti bodovani kod Zdravstvenog saveta. (Pravilnik o  bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike).

Unapred hvala,
predsednik podružnice
SLD-DLV, Sombor-Apatin
Dr Milan Grba