Sezonski grip je respiratorna zarazna bolest izazvana humanim virusom influence (A i B) i javlja se u epidemijama.

Grip predstavlja značajno opterećenje društva u pogledu troškova zdravstvene zaštite i izgubljene produktivnosti. Zaraznost je najveća odmah po izbijanju simptoma i najčešće traje pet dana (kod dece do sedam dana).

SIMPTOMI:
* povišena temperatura (iznad 38 stepeni C)
* bolovi u mišićima
* kašalj
* nos koji curi ili je zapušen

Blagu formu bolesti karakteriše grebanje u guši,suv nadražajni kašalj,curenje iz nosa ,kijavica, lako do umereno teška temperatura ,malaksalost, što je teško razlikuje od drugih akutnih respiratornih infekcija.Srednje tešku formu bolesti karakteriše temperatura preko 38 stepena C ,suv nadražajni kašalj,gušobolja ,glavobolja,kijavica,bolovi u mišićima i zglobovima ,prolivi.

Pandemijski grip je akutna respiratorna zarazna bolest izazvana virusom A (H1N1).U blažoj i srednje težoj formi , bolest se klinički teško razlikuje od sezonskog gripa.
Mnogi pacijenti zaraženi pandemijskim virusom pokazuju tipične simptome gripa i oporavljaju se unutar nedelju dana,čak i bez ikakve primene lekova ,osim simptomatske terapije.
Neki pacijenti iznenada i veoma brzo razvijaju brzo pogoršanje kliničke slike,obično pet ,šest dana od početka simptoma. Znaci koji ukazuju na pogoršanje postojećih simptoma su:

• površno plitko disanje tokom fizičke aktivnosti ili tokom odmora
• otežano disanje
• plavetnilo/cijanoza
• bol u grudima
• visoka temperatura koja traje preko tri dana
• nizak krvni pritisak

Ukoliko imate znake i simptome bolesti sa blažom kliničkom slikom,potrebno je da ostanete kod kuće i javite se telefonom svom lekaru.Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simptoma,i ograničite – izbegavajte kontakte sa drugim osobama.Uredno uzimajte preporučenu terapiju,u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.

KAKO DA SE ZAŠTITMO?

• Redovno perite ruke tekućom vodom i sapunom
• Pokrijte usta i nos maramicom kada kijate i kašljate
• Odmah bacite upotrebljenu maramicu u kantu za otpatke
• Ukoliko nemate maramicu poklrijte usta i nos nadlakticom, a ako kinete u dlad leve ruke odmah operite ruke
• Izbegavajte rukovanje,grljenje,ljubljenje ako kijate i kašljete
• Ostanite u kući kada ste bolesni i pozovite lekara

KAKO SE ŠIRI GRIP(INFLUIENCA)

Grip se najefikasnije širi sa osobe na osobu direktnim kontaktom putem kapljica prilikom govora, kašljanja i kijanja zaražene osobe ,to je vazdušno kapljična infekcija.
Prenosi se i indirektno, preko ruku ili kada se kapljice iz sekreta nosa i grla nađu na predmetima koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi.