Preporuke  za  učenike  i roditelje

Radi sprečavanja unosa i širenja ovog oboljenja u školu, potrebno je da postupate na sledeći način:

 • Ukoliko imate simptome i znake bolesti* potrebno je da ostanete kod kuće i javite se telefonom svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu.
 • Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simptoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti, i ograničite – izbegavajte kontakte sa drugim osobama.
 • Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.
 • Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa vama unutar sedam (7) dana.
 • Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti pratite svoje zdravstveno stanje tokom sedam dana od kontakta.
 • U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu.

Šta je grip (influenca)?

Sezonski grip je respiratorna zarazna bolest izazvana humanim virusom influence (A i B) i javlja se u epidemijama. Grip predstavlja značajno opterećenje drustva u pogledu troškova zdravstvene zaštite i izgubljene produktivnosti. Zaraznost je najveća odmah po nastanku simptoma i najčešće traje 5 dana (kod dece do 7 dana).

Simptomi

 1. Povišena temperatura (iznad 38 stepeni C)
 2. Bolovi u mišićima
 3. Kašalj
 4. Nos koji curi ili je zapušen

Kako se širi grip (influenca)?

Grip se najefikasnije širi sa osobe na osobu direktnim kontaktom – putem kapcljica prilikom kašljanja i kijanja zaražene osobe. Prenosi se i indirektno, preko ruku ili kada se kapljice iz sekreta nosa i grla nađu na predmetima koje svakodnevno koristimo.

Šta je epidemija, a šta je pandemija?

Naglo širenje gripa tokom jeseni i zime predstavlja sezonsku epidemiju gripa. Smatra se da zbog visoke zaraznosti od 5% do 15% svetske populacije oboli od gripa. U toku pandemije zaraznost, broj obolelih i smrtnost su znatno veći, a sezonsko javljanje nije jasno ispoljeno.

Kako da se zaštitimo?

 • redovno perite ruke tekućom vodom i sapunom
 • pokrijte usta i nos maramicom kada kijate i kašljete
 • odmah bacite upotrebljenu maramicu u kantu za otpatke
 • ukoliko nemate maramicu pokrijte usta i nos nadlakticom, a ako kinete u dlan odmah operite ruke
 • izbegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje ako kijate i kašljete
 • ostanite kod kuće kada ste bolesni i pozovite lekara

Preporuke za učitelje, nastavnike, profesore

Ukoliko imate simptome i znake bolesti potrebno je da ostanete kod kuće i javite se telefonom svom lekaru i obavestite kolegijum/direktora ustanove.

Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa vama unutar sedam (7) dana ( kolege na poslu, odeljenje – učenike).

Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simptoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti (oko sedam dana), i distancirajte se od socijalnih kontakata.

Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.

Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti pratite svoje zdravstveno stanje tokom sedam dana od kontakta.

U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i obavestite kolegijum/direktora ustanove.

Svako odsustvo đaka u odeljenju čiji ste učitelj/razredni starešina prijavite radniku škole koji će biti od strane kolegijuma/direktora određen da vodi evidenciju o odsustvovanju sa nastave pre svih đaka i nastavnog osoblja, a potom i drugih zaposlenih u ustanovi (nedeljna ili dnevna evidencija o zdravstvenom stanju u odeljenju, koja se u pisanoj formi izjave/informacije dostavlja osobi koja vodi evidenciju i komunicira sa nadležnom zdravstvenom/epidemiološkom službom).

Često tokom dana provetravati prostorije u kojima se sprovodi nastava.

Organizovati zdravstveno-vaspitni rad o opštim merama prevencije gripa primereno uzrastu, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sombor.

** Shodno preporukama SZO opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima se boravi, su najefikasnije mere prevencije i i suzbijanja gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).

Obaveze direktora škola / kolegijuma

 1. Da upozna sve zaposlene:
  • sa značajem praćenja zdravstvenog stanja svih članova kolektiva;
  • sa sprovođenjem opštih mera prevencije u sprečavanju širenja respiratornih infekcija (higijena ruku, higijena disajnih puteva…);
  • sa postupkom u slučaju da se registruje učenik/student/zaposleni u kolektivu.
 2. Da obezbede kontinuirano informisanje članova kolektiva o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji novog gripa A (H1N1)v u Srbiji i merama koje se preduzimaju i koje će se kada i na koji način preduzimati.
 3. U saradnji sa nadležnom zdravstvenom i epidemiološkom službom da obezbede kontinuirano saradnju i povratno informisanje, uz nalaganje primene određenih mera kako za sprečavanje, tako i za suzbijanje širenja oboljenja (npr. lična zaštitna oprema, dezinfekciona sredstva, režim zatvaranja škola itd).
 4. Komunikacija ka svim segmentima društva u realizaciji akcionog plana pre i tokom pandemije, uključujući i režim zatvaranja škola.
 5. Organizacija aktivnosti koja zadovoljava minimum procesa rada.
 6. Alternativni načini sprovođenja nastavnih aktivnosti.
 7. Reorganizacija radnih mesta osoba u riziku (trudnice, osobe za hroničnim poremećajima zdravlja – dijabetes, astma, srčane smetnje, bubrežna oboljenja itd).

PREUZMITE PDF DOKUMENT SA OVIM UPUTSTVIMA