Na osnovu pojačanog epidemiološkog nadzora i praćenja epidemiološke situacije u Zapadnobačkom okrugu situacija je i dalje povoljna i ako su zabeleženi novi slučajevi sumnjivi na virus gripa H1N1.

Pacijenti se sa težom kliničkom slikom prosleđuju na odeljenje za Infektivne bolesti i to u izolacionu jedinicu.

Javne ustanove i preduzeća treba da dostave do 01. Decembra, 2009. godine Akcione planove sačinjene na osnovu preporuka za sastavljanje istih i broj odnosno imena i prezimena osoba koje bi vakcinisali protiv pandemijskog gripa.

Preporuke za sastavljanje akcionog plana javnih preduzeća i ustanova