U sredu 11. novembra proglašena je epidemija H1N1 u Republici Srbiji jer su se stvorili epidemiološki uslovi za proglašenje na većini teriotorije naše zemlje.

U četiri okruga u Vojvodini, Zapadno-bačkom, Severno-bačkom, Severo-banatskom i Srednje-banatskom u momentu proglašenja epidemije epidemiološka situacija je bila povoljna. Vandrednim epidemiološkim nadzorom i praćenjem kretanja oboljenja od gripa i drugih respiratornih oboljenja na teritoriji Zapadno-bačkog okruga danas 14.novembra možemo sa sigurnošću reći da će se i formalno na teritoriji Zapadno-bačkog okruga stvoriti uslovi za proglašenje epidemije i to verovatno već u ponedeljak 16. ili u utorak 17. novembra 2009.

Proglašenjem epidemije na teritoriji Zapadno-bačkog okruga i dalje će se primenjivati one protivpandemijske mere koje su uvedene proglašenjem epidemije na teritoriji cele Republike Srbije.

Direktor ZZJZ

Dr Srđan Merei