EPIDEMIJA  PANDEMIJSKOG  GRIPA  U  ZAPADNOBAČKOM  OKRUGU

Danas su se zvanično stekli uslovi za proglašenje epidemije pandemijskog gripa u Zapadnobačkom okrugu koja je počela 12.11.2009. godine, a otkrivena 16.11.2009. godine.

Do sada u epidemiji imamo dva (2) potvrđena slučaja  i  pedeset (50)  zbirno prijavljenih slučajeva, koji se vode pod šifrom J11, od kojih su neki i hospitalizovani.