Svakodnevno dolazi do smanjenja broja osoba koje se nalaze u izolacionoj jedinici.

Prema izveštajima koje dobijamo iz škola i vrtića uočeno je smanjenje apsentizma.