Na osnovu člana 30.stav 1.Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.Glasnik RS 125/04) doneta je naredba o proglašenju epidemije pandemijskog gripa epidemijom od većeg epidemiološkog značaja za teritoriju Republike.

Za sada na teritoriji Republike nisu predložene nove mere osim onih koje su bile i do sada sa tim da je pojačan vanredni epidemiološki nadzor. Ostale mere koje su se i pre pominjale kao što su zabrana okupljanja lica, vandredna imunizacija i druge mere će se primenjivati na predlog nadležnog Instituta odnosno Zavoda za javno zdravlje tokom trajanja epidemije , a u saradnji sa sanitarnom inspekcijom i organima lokalne samouprave.

Institut za javno zdravlje Srbije i Posebna radna grup za implementaciju plana aktivnosti pre i tokom pandemije sa Republičkom sanitarnom inspekcijom i mrežom IZJZ/ZZJZ će pratiti i procenjivati epidemiološku situaciju,evaluirati predložene mere i procenjivati težinu epidemije.Mere će se sprovoditi tokom trajanja epidemije, odnosno do odjave epidemije na teritoriji nadležnosti.Shodno predhodno napisanom na teritoriji Zapadnobačkog okruga epidemiološka situacija je stabilna i za sada se nema potrebe za uvođenjem posebnih mera, a situacija ce se svakodnevno pratiti.

Sve informacije u buduće možete preuzimati sa našeg sajta www.zzjzsombor.org

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Direktor
Dr Gordana Cvetić
Dr Tatjana Medić
Dr Srdjan Merei