Tema: Devojčice i žene kao meta duvanske industrije

Svetska zdravstvena organizacija izabrala je za ovogodišnji Svetski dan bez duvanskog dima, 31. maj 2010. godine temu: „Devojčice i žene kao meta duvanske industrije“.

Zauzdavanje epidemije korišćenja duvana među ženama predstavlja značajan deo strategije sveobuhvatne kontrole duvana. Svetski dan bez duvanskog dima 2010. godine trebalo bi da skrene posebnu pažnju na štetne efekte reklamiranja duvana među ženama i devojčicama. Ponovo se ističe potreba da skoro 170 država, koje su ratifikovale Okvirnu konvenciju o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije, zabrane bilo kakvo reklamiranje, promociju i sponzorisanje duvanskih proizvoda, u skladu sa ustavom i zakonima svoje zemlje.

Među više od milijardu pušača u svetu, žene čine oko 20% i njihov broj će sigurno nastaviti da raste. Broj pušača među muškarcima dostigao je svoj maksimum, dok stope pušenja među ženama još uvek rastu. Žene predstavljaju osnovnu ciljnu grupu planiranih aktivnosti duvanske industrije, koja mora da pridobije nove korisnike, kako bi se zamenila skoro polovina sadašnjih pušača koji će prevremeno umreti zbog bolesti izazvanih pušenjem.

Posebno je zabrinjavajući porast zastupljenosti upotrebe duvana među devojčicama. Novi izveštaj SZO „Žene i zdravlje: danas dokazi, sutra problem na dnevnom redu“ nabraja dokaze o tome kako duvanska industrija sve više usmerava reklamiranje ka devojčicama. Podaci iz 151 zemlje sveta pokazuju da oko 7% adolescentkinja puši cigarete, nasuprot 12% adolescenata. U nekim zemljama, devojčice puše skoro isto toliko koliko i dečaci.

Svetski dan bez duvanskog dima 2010. godine trebalo bi da, sa zakašnjenjem, prizna važnost sprečavanja i suzbijanja epidemije duvana među ženama. Generalni direktor SZO Margaret Čen napisala je u gore pomenutoj publikaciji da je „zaštita i unapređenje zdravlja žena presudno za zdravlje i razvoj uopšte – ne samo za građane danas, već i za buduće generacije“.

U Okvirnoj konvenciji o kontroli duvana SZO, koja je stupila na snagu 2005. godine, stoji upozorenje o “porastu pušenja i drugih oblika upotrebe duvana kod žena i mladih devojaka u celom svetu“.

Iako će Svetski dan bez duvanskog dima 2010. godine biti usmeren na marketing duvanske industrije usmeren ka ženama, insistiraće se i na neophodnosti da se zaštite dečaci i muškarci od taktike duvanske industrije. U svom izveštaju iz 2007. godine „Pol i kontrola duvana: kratki prikaz politike“ SZO je navela: „Opšte mere kontrole duvana možda nisu podjednako, a ni slično delotvorne kod oba pola… uticaj pola mora se uzeti u obzir…. Zbog toga je važno da politika sprečavanja i suzbijanja upotrebe duvana svakako uzme u obzir i osobine, razlike i reakciju na duvan po polu kako bi se … smanjila upotreba duvana i poboljšalo zdravlje muškaraca i žena u svetu“.

U drugom izveštaju iz 2007. godine „Pregled dokaza: pol i kontrola duvana“ SZO kaže: „I muškarci i žene treba da dobiju punu informaciju o različitim efektima na zdravlje zbog upotrebe duvana kod oba pola… jednaku zaštitu od reklamiranja i marketinga multinacionalnih duvanskih kompanija, koje je usmereno prema jednom polu, kao i od izrade duvanskih proizvoda specifičnih za pojedini pol… [i] da dobiju informaciju o zaštiti od izlaganja duvanskom dimu i profesionalnog izlaganja duvanu ili nikotinu prema polu“.

Okvirna konvencija o kontroli duvana SZO navodi „potrebu za strategijama kontrole duvane specifičnim za svaki pol ponaosob“, kao i „potpuno učešće žena na svim nivoima donošenja odluka [o merama kontrole duvana] i primene [mera kontrole duvana]“.

Tokom Svetskog dana bez duvanskog dima 2010. godine i tokom cele godine SZO će podsticati vlade da obrate posebnu pažnju na zaštitu žena od pokušaja duvanske industrije da ih namame na doživotnu nikotinsku zavisnost. Na ovaj apel SZO, vlade mogu da smanje gubitke zbog fatalnih i onesposobljavajućih srčanih i moždanih udara, malignih i respiratornih bolesti, od kojih žene u sve većem procentu oboljevaju.

Upotreba duvana mogla bi da ubije milijardu ljudi u ovom veku. Prepoznavanje značaja smanjenja upotreba duvana kod žena i aktivnosti koje bi do toga dovele, mogle bi da spasu mnoge živote.

Preuzeto sa :

http://www.batut.org.rs/activenews_view.asp?articleID=361