Svetski dan vode obeležava se svake godine 22. marta, počevši od 1993. godine, na predlog Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija održane 1992. godine u Rio de Ženeiru. Dok se dekada 2005-2015 obeležava se pod nazivom «Voda za Život».

Značaj obezbeđivanja dovoljne količine vode za piće dostupne svima na planeti još više je naglašen odlukom Ujedinjenih Nacija da period 2005-2015 godine proglasi dekadom vode pod sloganom „VODA ZA ŽIVOT“ (WATER FOR LIFE).

Svetski dan vode se obeležava svake godine pod različitim sloganom. Ove, 2011. godine, tema je: “VODA ZA GRADOVE. ODGOVOR NA URBANI IZAZOV” (“WATER FOR CITIES: RESPONDING TO THE URBAN CHALLENGE”).

Značaj vodosnabdevanja i sanitacije, kao i obezbeđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u gradovima je od izuzetne važnosti, jer po najnovijim podacima Ujedinjenih Nacija po prvi put u istoriji čovečanstva najveći broj ljudske populacije, odnosno preko 3,3 milijarde ljudi, živi u gradovima. Dodatni problem predstavlja činjenica da su gradovi prenaseljeni, odnosno da se broj ljudi u gradovima povećava brže od rasta infrastrukture naselja.

Osnovni cilj obeležavanja Svetskog dana vode 2011. godine je ukazivanje međunarodnoj javnosti na problem intenzivnog rasta populacije u gradovima praćene intenzivnom industrijalizacijom i posledičnim klimatskim promenama, što dalje prouzrokuje sekundarna zagađenja vode i vazduha životne sredine.

Ovogodišnji logo: „VODA ZA GRADOVE. ODGOVOR NA URBANI IZAZOV” ima za cilj da podstakne i aktivira Vlade, organizacije, društva i pojedince da uzmu aktivno učešće u procesima upravljanja vodom u gradovima.

Aktivnosti koje se predlažu su organizovanje različitih stručnih i društvenih skupova, sajmova, školskih aktivnosti i drugih oblika javnog obeležavanja, propraćenih svim oblicima izveštavanja kako bi se problem vodosnabdevanja, obezbeđivanja zdravstvene ispravnosti i upravljanja vodom u gradovima istakao u svakodnevnom životu.

Kao merilo razvijenosti društva i stepena obezbeđenosti dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće za stanovnike urbanih zona, koriste se podaci o dostupnosti vode pod kojima se podrazumeva broj stanovnika koji nemaju dovoljnu količinu zdravstveno ispravne vode za piće, broj stanovnika koji povremeno imaju dovoljnu količinu zdravstveno ispravne vode za piće i broj stanovnika koji stalno imaju obezbeđenu dovoljnu količinu vode za piće. Pokazatelj dobrog razvoja sistema upravljanja vodom u urbanim zonama je i podatak o broju stanovnika kojima je dostupan odgovarajući način dispozicije tečnog otpada.

Na teritoriji AP Vojvodine dostupni su podaci o broju i procentu stanovnika priključenih na centralne ili lokalne vodovode i na broj priključaka na kanalizacioni sistem. Na osnovu podataka nadležnih zavoda i instituta za javno zdravlje na teritoriji AP Vojvodine može se zaključiti da procenat stanovništva priključen na centralni vodovod u Vojvodini iznosi 86%, a po okruzima: 97% u Južnobačkom okrugu, 95% u Srednjebanatskom okrugu, 68% u Sremskom okrugu, 67% u Južnobanatskom okrugu, 87% u Severnobačkom okrugu, 99% u Severno-banatskom okrugu i 96% u Zapadnobačkom okrugu.

Prema podacima JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, procenat priključenih stanovnika na centralnu gradsku kanalizaciju u Opštini Novi Sad iznosi 85%. Sanitarna otpadna voda se ne prečišćava, već se direktno izliva u vodoprijemnik (Dunav i Kanal DTD), dok se industrijska otpadna voda prečišćava samo u pojedinim industrijskim postrojenjima pre izlivanja u vodoprijemnik.

Po podacima nadležnih zavoda i instituta za javno zdravlje na teritoriji AP Vojvodine tokom 2009. godine 2/3 (84%) kontrolisanih uzoraka vode je mikrobiološki ispravno bez obzira na stepen prečišćenosti vode i ½ (53%) kontrolisanih uzoraka vode za piće je fizičko-hemijski ispravno. Osnovni uzroci neispravnosti u vodi za piće na teritoriji AP Vojvodine su povećan ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, povećan ukupan broj koliformnih mikroorganizama, nalaz termotoletranih mikroorganizama, povećana koncentracijra amonijaka, mangana, ukupnog gvožđa, povećan utrošak kalijum-permanganata, povećana koncentracija arsena, ortofos

Više na :

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=158

http://www.batut.org.rs/index.php?content=218

Ispravnost vode za piće na teritoriji Zapadno-bačkog okruga u 2011. godini

Na sledećim linkovima možete preuzeti postere za obeležavanje svetskog dana voda

Svetski dan voda 2011 A3 format (Srpski)

Ako vam je potreban i ako vam mogućnosti dozvoljavaju ovaj poster je slobodan za dalje umnožavanje.

Linkovi:

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=158

http://www.batut.org.rs/index.php?content=218

http://www.unwater.org/worldwaterday/

http://www.unwater.org/

http://www.worldwaterday.org/