Светска здравствена организација (СЗО) изабрала је да „Оквирна конвенција о контроли дувана“ буде тема овогодишњег Светског дана без дуванског дима, који ће се обележити 31. маја 2011. године.

2035_leaflet okvirna konvencija front

Шта је Оквирна конвенција о контроли дувана?

Оквирна конвенција о контроли дувана представља најважније средство у активностима контроле дувана у свету. То је први споразум у оквиру Светске здравствене организације, који је означио велики напредак у развоју јавног здравља. На снази од 2005. године, већ представља споразум који је најбрже и најшире прихваћен од свих споразума у историји Уједињених нација и који су до данас ратификовале 172 државе – чланице. Скоро 6 милиона људи умреће ове године због срчаног и можданог удара, рака,плућних и других болести које су повезане са дуваном. Ако ништа не подузмемо да тоспречимо, овај број би могао да се повећа на 8 милиона до 2030. године. Пошто је усмртила 100 милиона људи у XX веку, употреба дувана могла би да убије 1 милијарду људи у XXI веку. Дуван је водећи узрок смрти који се може успешно уклонити. Светски дан без дуванског дима 2011. године у први план ставља универзални значај овог споразума, наглашава обавезе држава чланица које су ратификовале споразум и промовише суштинску улогу Конференције уговорних страна и СЗО коју оне имају да би помогле државама да испуне обавезе из Оквирне конвенције.

Шта за грађане представља Оквирна конвенција о контроли дувана?

Оквирна конвенција садржи скуп свеобухватних мера које би држава требало да спроведе како би се смањило оболевање и превремено умирање због последица коришћења дуванских производа и изложености дуванском диму и заштитило здравље грађана. У те мере спадају:

1. Заштита јавног здравља од комерцијалних и других сличних интереса дуванске индустрије;
2. Усвајање мера у политици цена и пореза ради смањења потражње за дуваном;
3. Заштита људи од изложености дуванском диму;
4. Регулисање садржаја дуванских производа;
5. Регулисање објављивања података о дуванским производима;
6. Регулисање изгледапаковања и обележавања дуванских производа;
7. Упозоравање људи на опасности од дувана;
8. Забрана рекламирања, промоције и спонзорства дуванске индсутрије;
9. Помоћ пушачима да прекину своју зависност од дувана;
10. Забрана продаје малолетницима и од стране малолетника и
11. Подршка економски одрживим алтернитивним културама уместо гајења дувана.

Важнији епидемиолошки подаци о пушењу и изложености дуванском диму

Преваленција пушења и изложеност дуванском диму у Србији:

 • 39,7% мушкараца и 30,5% жена пушача1:
 • 9,3% младих узраста 13-15 година су тренутни пушачи2
 • 61,7% одраслих изложено дуванском диму у својој кући1
 • 44,9% одраслих изложено дуванском диму на послу1
 • 77% младих узраста од 13 до 15 година живи са неким ко у њиховом присуству пуши2

Последице пушења и дужина живота3:

 • Пушење вишеструко повећава ризик за рак плућа и друге туморе, инфаркт срца, шлог…
 • Половина пушача умре од болести изазваних пушењем;
 • Четвртина пушача умре у средњим годинама живота (30-69);
 • Пушачи имају у просеку 10 година краћи живот од непушача.

Престанак пушења и дужина живота3:

 • престанак пушења до 30. године старости – очекивани животни век као код непушача,
 • престанак пушења у 40. години – животни век за 9 година дужи него да је остао пушач,
 • престанак пушења у 60. години – животни век за 3 године дужи него код пушача.

Резултати истраживања о ефектима Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму 3 месеца након примене4:

–        Велика већина становника наше земље (92%) зна да је дувански дим штетан и за непушаче који га удишу из околине;

–        Велика већина становника наше земље (89%) зна да је пушење цигарета узрочник тешких и бројних болести;

–        У поређењу са првим истраживањем спроведеним у новембру 2010. године, значајно је смањена изложеност становништва дуванском диму – на радним местима са 45% на 35%, у школама са 44% на 23%;

–        Смањен је и проценат становника који дозвољавају пушење у свим просторијама у свом стану (са 48% на 42%);

–        Више од четвртине пушача (27%) је смањио број попушених цигарета дневно;

–        Готово петина пушача (18%) размишља да са пушењем цигарета престане.

–        Чак 38% бвших пушача наводи да их је на престанак пушења навео управо Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму.

1 Министарство здравља РС. Истраживање здравља становника Републике Србије: 2006. година, Министарство

здравља РС, 2007. ISBN 978-86-83607-34-1.

2 Глобално истраживање употребе дувана код младих, 2008. година, CDC, WHO, Удружење за јавно здравље Србије, Министарство здравља РС.

3 Извор: Doll R, Peto R et al. “Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors”. BMJ2004; 328: 1519-28.

4 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Извештај: Ефекти Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму – поновљено истраживање (други талас), фебруар 2011. године. Ipsos Strategic Marketing.