Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama se, na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije, u okviru kampanje “Sačuvajte živote – operite svoje ruke“, obeležava u 146 zemalja, u 12622 do sada registrovane bolnice. Kampanji se do sada priključilo 33 bolnice iz Srbije.

Higijena ruku u zdravstvenim ustanovama je jedna od osnovnih mera prevencije bolničkih infekcija, koja ne košta mnogo, a značajno utiče na kvalitet zdravstvene usluge, smanjenje broja neželjenih događaja u zdravstvenoj ustanovi, omogućava velike uštede smanjenjem potrošnje  lekova, laboratorijskih i drugih analize i utiče na skraćenje dužine hospitalizacije.

SZO je 2009. godine prvi put označila 5. maj Svetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama i pokrenula inicijativu pod nazivom  „Sačuvajte živote – operite svoje ruke”, sa ciljem da se u globalnu mrežu učlani što više bolnica koje će podsticati zdravstveno osoblje da što češće obavlja ovu najvažniju meru prevencije bolničkih infekcija. Do sada se u ovu međunarodnu mrežu uključilo 12.622 zdravstvenih ustanova, a 33 zdravstvene ustanove su iz Srbije.

Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke”, Srbija je postala član Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

SZO je za ovu godinu pripremila Upitnik za samoprocenu zdravstvene ustanove u pogledu higijene ruku. Cilj je da se sagledaju mogućnosti i postojeći resursi za higijenu ruku, a ako se on bude popunjavao u različitim periodima moći će da se proceni poboljšanje u primeni mera. Takođe, popunjavanjem upitnika mogu se dobiti nove ideje za organizaciju edukacije i podsticanje zdravstvenih radnika na redovnu higijenu ruku.

Pozivamo vas da zajedno sa zaduženim osobljem zdravstvene ustanove na vašoj teritoriji popunite upitnik koji vam je prethodno dostavljen, a da 5. maj u zdravstvenim ustanovama obeležite predavanjima o značaju higijene ruku u prevenciji bolničkih infekcija.

Popunjen upitnik i formular o zdravstvenoj ustanovi dostaviti na adresu:

rsk.bolnicke@gmail.com

Podaci za zdravstvenu ustanovu prijava programa

Poziv predsednik RSK za nadzor nad bolnickim infekcijama

Obrazac za podatke o zdravstvenoj ustanovi, originalna verzija SZO