XXI НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА, као манифестација свеукупних годишњих активности за очување и унапређење здравља уста и зуба становништва Србије, у организацији Института за јавно здравље Србије «Др Милан Јовановић-Батут» и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, ове године се организује од 9. до 15. маја, са ПОРУКОМ:

«Боље спречити, него лечити»

Циљеви обележавања Недеље здравља уста и зуба су:

да се привуче пажња јавности на значај здравља уста и зуба, као важне компоненте општег здравља

  • да се информише становништво о методама за спречавање болести уста и зуба и пружи подстицај за њихову широку примену
  • да се мобилишу сви сегменти друштва да према својим обавезама и могућностима дају допринос промоцији, унапређењу и очувању општег и посебно здравља уста и зуба, и
  • да се мотивишу доктори стоматологије да примењују интегрисани приступ у терапији болести уста и зуба

И ове године расписан је ЛИКОВНИ и ЛИТЕРАРНИ конкурс, на тему: «Боље спречити, него лечити» за децу предшколских установа, и ученике oсновних и средњих школа.

Радове ДОНЕТИ или ПОСЛАТИ до 10. маја 2011. године:

Завод за јавно здравље

за Недељу здравља уста и зуба

Војвођанска 47

25000 Сомбор

На полеђини, или у доњем десном углу рада, написати:

за ШКОЛЕ:

Име и Презиме, Разред, Одељење

Школа, Место

Наставник (Име и презиме)

за ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

Име и Презиме, број навршених година живота

Назив предшколске установе, Назив Објекта, Место објекта

Васпитач (име и презиме)

Додела награда на републичком нивоу у јуну 2011. године.

Недеља здравља уста и зуба је период када се интензивирају активности на промоцији здравља уста и зуба које се спроводе током целе године. По традицији, Недеља здравља уста и зуба претходи Симпозијуму здравственог васпитања у стоматологији на коме се проглашавају општине у којима су активности на промоцији здравља уста и зуба биле најразноврсније и најмасовније.

Носиоци активности за територију сваке општине су службе стоматолошке здравствене заштите домова здравља и заводи за јавно здравље са територије округа, уз активно учешће приватне стоматолошке праксе.

Ове године, на основу извештаја о активностима, прогласиће се и најактивнија локална заједница у промоцији здравља уста и зуба у Србији, у 2011. години.

КОНТАКТ:

TEL: 025/22-888, лок. 40

E-mail:  vaspitanje@zzjzsombor.org