„Razgovaraj sa mnom: dojenje – kao 3D iskustvo”

„Majčino mleko – najbolja hrana”

„Značaj komunikacije i upotrebe savremenih tehnologija za pravu informisanost”

Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 150 zemalja sveta. Njen cilj je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta.

logo_breastfeeding_gateway

Zvanični datum obeležavanja Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama. U našoj zemlji, kao i u mnogim drugim zemljama, za datum obeležavanja Svetske nedelje dojenja izabrana je 40. nedelja u godini, zbog toga što trudnoća traje četrdeset nedelja. Ove godine Svetske nedelja dojenja na nacionalnom i lokalnom nivou u Republici Srbiji obeležiće se od 3. do 9. oktobra.

Svetska nedelja dojenja 2011. godine usmerena je na ohrabrivanje i mobilizaciju mladih u međugeneracijskom pokretu pod sloganom „Razgovaraj sa mnom: dojenje – kao 3D iskustvo”, ili u širem značenju „Majčino mleko – najbolja hrana” i „Značaj komunikacije i upotrebe savremenih tehnologija za pravu informisanost”  i odnosi se na komunikaciju na različitim nivoima i između različitih sektora.

Zašto treća dimenzija?

Posmatrajući podršku dojenju skloni smo da vidimo samo dve dimenzije: vreme (od perioda pre trudnoće do vremena kada dete prestane da doji) i mesto (porodica, društvo, sistem zdravstvene zaštite, itd). Ništa od ovoga ne bi bilo dovoljno bez postojanja treće dimenzije – komunikacije.

Komunikacija je neophodna za promociju i podršku dojenju. Živimo u svetu gde se pojedinci i globalne zajednice, na malim ili velikim udaljenostima povezuju brzom razmenom poruka. Svakodnevno nastaju novi načini komunikacije. U mogućnosti smo da koristeći razne izvore informacija saznamo više i širimo znanje o dojenju, bez ograničenja kao što su razlika u vremenskoj zoni i mestu življenja. Ova treća dimenzija podrazumeva komunikaciju među generacijama, sektorima, polovima i kulturama. Ona podstiče širenje znanja i iskustva i omogućava da informacije dopru do većeg broja ljudi.
Ciljevi:
1. Ohrabriti korišćenje novih komunikacionih tehnika (društvenih mreža npr. Facebook i Twitter, elektronske pošte, foruma, bloga) što će dovesti do povezivanja ljudi, naročito majki i razmene informacija.
2. Uspostaviti nove i unaprediti postojeće komunikacione kanale između različitih sektora tj. povezati nastavnike, novinare, predstavnike medija, studente i predstavnike lokalnih vlasti kako bi se olakšala razmena informacija.
3. Edukovati i razviti komunikacione veštine kroz obuku zdravstvenih
radnika.
4. Ohrabriti uspostavljanje mentorstva (stručnih osoba ili pak starijih članova porodice) kako bi se aktivno zastupala ideja dojenja i apelovalo na mlade majke da doje.
5. Ohrabriti kreativno istraživanje, pružiti podršku, prepoznti i primeniti inovativne komunikacione pristupe, a takođe pružiti slobodu ljudima da realizuju svoje ideje.
6. Proširiti broj ljudi koji zastupaju ideju dojenja i to naročito onih osoba koji su tradicionalno manje  zainteresovani  (na primer, sindikati, organizacije koje se bave ljudskim pravima, ekološki aktivisti, mladi) i to uvođenjem ove teme u obavezne nastavne planove i programe u školama i na univerzitetima ili pak preko sponzorstva događaja organizovanih povodom proslave Svetske nedelje dojenja. Pri tome se mora voditi računa o konfliktu interesa kada se kao sponzori pojavljuju lica koja rade u proizvodnji, prodaji i distribuciji proizvoda koje su regulisane Međunarodnim kodeksom marketinga zamene za majčino mleko.
Dojenje je kao aktuelan javno-zdravstveni problem prepoznat u Milenijumskim ciljevima razvoja.

MCR 1 (glad i siromaštvo):
Prvi korak ka smanjenju prevalencije neuhranjenosti kod dece je isključivo dojenje koje im omogućava pravilan rast i razvoj u prvim danima života dok nastavak dojenja uz uvođenje veštačke ishrane, poboljšava njen kvalitet. Dojenje takođe doprinosi smanjenju troškova domaćinstva naročito u siromašnim društvima.

MCR 3 (rodna ravnopravnost):
Deca dobijaju jednaku šansu na početku života putem dojenja, bez obzira na nivo primanja u domaćinstvu. Dojenje takođe podstiče žene da vode računa o svom reproduktivnom zdravlju i da one same budu dovoljne za ishranu svoje dece.

MCR 4 (smanjiti smrtnost dece):
Ako bi sva novorođenčad ostvarila kontakt „koža na kožu” sa majkom, a zatim isključivo dojila tokom šest meseci i potom nastavila dojenje sa odgovarajućom komplementarnom ishranom do dve godine ili pak duže, smrtnost dece ispod pet godina bi se smanjila za 13–20% u celom svetu.

MCR 5 (zdravlje majki):
Dojenje smanjuje rizik od posleporođajnog krvarenja, štiti od anemije i nedostatka gvožđa, i smanjuje rizik od raka dojke i jajnika, kao i šećerne bolesti.

Hajde da razgovaramo!
Način na koji razgovaramo sa ljudima o dojenju može da utiče na način na koji se usvajaju i razmenjuju informacije.
Izbegavajte korišćenje reči „najbolje, idealno, optimalno, savršeno, ili posebno”. Upotreba ovih izraza može izazvati osećaj da dojenje zahteva dodatni napor i ne predstavlja deo svakodnevnog života. Dojenje bi trebalo da bude predstavljeno kao „normalan čin, a alternative kao  „lošiji izbor”.

Budite oprezni sa osuđivanjem
Žene ne doje iz više razloga. To nije njihova krivica. Treba da radimo na promociji dojenja, a ne da ih osuđujemo. Nikada ne osuđujte i podržite svaku odluku koju je majka donela.
Fokus treba da bude na uspostavljanju veze majke i novorođenčeta
Dojenje predstavlja spoj ishrane i prirode. Mi radije diskutujemo o tome kako se fizološki odvija proces proizvodnje mleka nego kako se uspostavlja veza majke i novorođenčeta.  Ne zanemarite činjenicu kako uspostavljena veza utiče na razvoj deteta, osnaživanje žene i njeno zdravlje. Čin dojenja predstavlja mnogo više od ishrane.

Tri, dva, jedan – akcija!
Kada naučimo kako da uključimo ljude u dijalog, vreme je da vidimo šta možemo da uradimo tokom proslave Svetske nedelje dojenja kako bi počeli da komuniciramo!
ZAŠTITITE: Održite što je duže moguće pozitivnu energiju sa proslave – intervjuišite učesnike, izvršite pilot istraživanje na statistički reprezentativnom uzorku osoba u vašoj zajednici i iskoristite ove rezultate kako bi lobirali za prijateljski nastrojeno okruženje koje će promovisati dojenje!
PROMOVIŠITE: Iskoristite temu 2011. godine i pronađite kreativan način kako biste javno promovisali događaje povodom proslave Svetske nedelje dojenja  –  povežite se sa školama, univerzitetima, centrima za brigu o decu, zdravstvenim ustanovama, organizacijama u lokalnoj zajednici, i ustanovama socijalne pomoći. Ovo su i mesta gde se mogu angažovati mladi ljudi, što može da bude od velike pomoći.
PRUŽITE PODRŠKU: Identifikujte ljude u vašoj mreži koji će raditi na dizajnu programa ili događaja povodom proslave Svetske nedelje dojenja. Zapamtite, to je timski rad i
Postavite sebi pitanja – saznajte više o moći komunikacije na promenu ponašanja! Uvežbajte nove komunikacione tehnike koje su vam na raspolaganju! Saznajte više o novim vrstama komunikacije (elektronska pošta  – e-mail), forumi, “news” grupe, mailing liste, blog, mikroblog, društvene mreže)  koje mogu da pomognu u komunikaciji sa mladim ljudima širom sveta!

Više informacija:
http://www.waba.org.my/

World Alliance for Breastfeeding Action
http://www.waba.org.my/
Svetska nedelja dojenja
http://worldbreastfeedingweek.org/
Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”
http://www.batut.org.rs/index.php?content=290
Institut za javno zdravlje Vojvodine
http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=294
YOU TUBE
“Feed the Future” World Breastfeeding Week 2011 Flashmob Tutorial
Step by step tutorial video
http://www.youtube.com/watch?v=NcR-kJoLlYk
“Feed the Future” World Breastfeeding Week 2011 Full Flashmob Dance
Group Shot tutorial video
http://www.youtube.com/watch?v=b1_5hfGo6xs
MP3
http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/standup.mp3
LYRICS
SONG:
“Stand Up Everybody”
Lyrics by Ksatriya Words N Rhymes
listen up
imma rap about breasts
cuz ev’ry other song
has a line about her chest
and the world’s OK with
the sex context
but feed the future and
the world’s like
what the heck?
they call it a rack
turn a gift of god
into a sales contest
and treat ev’ry woman
like an item on the shelf
major corporations and
snakeoil quacks
claim to replace
what’s nature’s best
with powdered potions,
subliminal ads
enough of that
it’s time to act
K and WABA say
time to take your breast back

World Alliance for Breastfeeding Action

http://www.waba.org.my/

Svetska nedelja dojenja

http://worldbreastfeedingweek.org/

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”

http://www.batut.org.rs/index.php?content=290

Institut za javno zdravlje Vojvodine

http://www.izjzv.org.rs/index.php?s=1&m=3&id=294

YOU TUBE

“Feed the Future” World Breastfeeding Week 2011 Flashmob Tutorial

Step by step tutorial video

http://www.youtube.com/watch?v=NcR-kJoLlYk

“Feed the Future” World Breastfeeding Week 2011 Full Flashmob Dance

Group Shot tutorial video

http://www.youtube.com/watch?v=b1_5hfGo6xs

MP3

http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/standup.mp3

LYRICS

SONG:

“Stand Up Everybody”

Lyrics by Ksatriya Words N Rhymes

listen up

imma rap about breasts
cuz ev’ry other song
has a line about her chest

and the world’s OK with
the sex context
but feed the future and
the world’s like

what the heck?
they call it a rack

turn a gift of god
into a sales contest
and treat ev’ry woman
like an item on the shelf

major corporations and
snakeoil quacks
claim to replace
what’s nature’s best

with powdered potions,
subliminal ads
enough of that

it’s time to act
K and WABA say
time to take your breast back