Od 21. do 27. maja 2012. godine, obeležava se 22. po redu Nedelja zdravlja usta i zuba.

Nedelja zdravlja usta i zuba 2012, Poster, jedan od nagradjenih radova 2011

Oralno zdravlje je neraskidivi deo opšteg zdravlja čoveka i podrazumeva zdravlje usta, zuba, desni i svih potpornih tkiva u ustima. Iako mu se često ne pridaje dovoljan značaj, zdravlje usta i zuba je veoma bitno za svakodnevni život jer nam omogućava da govorimo, da se smejemo, da osetimo ukus, da žvaćemo i gutamo. Održavanjem  oralnog zdravlja utiče se na fizičko, mentalno i socijalno zdravlje. Usta i zubi su zdravi samo onda kada su funkcionalni i bez  bilo kakvih izvora infekcije. Održavanje zdravih zuba tokom života zahteva redovno pranje zuba, korišćenje konca za zube, posete stomatologu radi redovne kontrole, uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa, kao i postojanje zdravih navika u smislu izbegavanja pušenja duvana i pravilnu ishranu.

Iako je merama koje ne zahtevaju puno vremena i sredstava  moguće gotovo tokom čitavog trajanja života održati usta i zube zdravim skoro da nema čoveka koji se može pohvaliti potpuno zdravim desnima i zubima.

Oboljenja koja najčešće ugrožavaju oralno zdravlje su zubni kvar tj. karijes i parodontalna oboljenja – oboljenja desni i potpornih tkiva zuba.

U svetu 60 – 90% dece školskog uzrasta i blizu 100% odraslog stanovništva ima karijes, dok su ozbiljna parodontalna oboljenja koja mogu uzrokovati gubitak zuba prisutna kod 15-20% populacije u starosnoj grupi 35-44 godine. Takođe, na nivou sveta približno 30%  ljudi u starosnoj grupi 65-74 godina, nema ni jedan svoj zub. Incidencija oralnog kancera  u najvećem broju zemalja varira od 1 do 10 slučajeva na 100 000 ljudi, a prevalencija je veća među muškarcima i starijim ljudima. Skoro polovina HIV pozitivnih ljudi ima gljivične, bakterijske i virusne infekcije usne duplje. U svetu  16-40% dece uzrasta 6 -12 godina je imalo neku traumu zuba usled nebezbednih igrališta i školskog okruženja, saobraćajnih udesa i nasilja. Oralna oboljenja su češća među siromašnim i posebno osetljivim populacionim grupama.

Istraživanje zdravlja usta i zuba dece, koje je sprovela Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, 2008. godine pokazuje da među trogodišnjacima sve zdrave zube ima 55,4% dece, u grupi šestogodišnjaka taj procenat je 21,7%, kod petnaestogodišnjaka svega 7.8% dece ima sve zdrave zube.

Posledice karijesa, paradontopatije i posledičnog gubitka zuba su brojne uključujući bol, teškoće pri govoru, gutanju, žvakanju i varenju hrane, gubitak samopouzdanja zbog narušenog izgleda i  povećanih ekonomskih  troškova, ne samo zbog lečenja već i zbog smanjenja produktivnosti na  radnom mestu ili  potpunog  izostanaka sa radnog mesta.

Faktori rizika za nastanak oralnih oboljenja nisu samo loša oralna higijena već i faktori koji su značajni i za nastanak oboljenja srca i krvnih sudova, malignih oboljenja, dijabetesa, kao što su nepravilna ishrana, upotreba duvanskih proizvoda i štetna upotreba alkohola, ali i socijalne determinante zdravlja.

Mere zaštite zuba treba sprovoditi tokom čitavog života  počevši i pre pre nicanja zuba tj. tokom trudnoće. Posebno značajna cilja grupa za preventivan rad su deca školskog i predškolskog uzrasta  kod koje se mogu sprovesti skoro sve mere zaštite stalnih i preostalih mlečnih zuba. To je uzrast kada se navike o higijeni ustaljuju i mnogo toga nauči o oralnom zdravlju.

Najvažnija mera za sprečavanje nastanka karijesa i oboljenja desni je održavanje higijene usta sa ciljem eliminacije naslaga, odnosno bakterija sa zuba i desni. Najjednostavniji i opšteprihvaćen način održavanja higijene usta i zuba je četkanje zuba. Raspoloživa saznanja ukazuju da je najvažnije da se četkanjem temeljno i redovno otklanja zubni plak bez oštećenja mekih tkiva. Sredstva za otkrivanje zubnog plaka (specijalne boje koje označavaju mesta prekrivena plakom) mogu povremeno uz savet stomatologa  poslužiti za kontrolu efikasnosti tehnike oralne higijene. Četkanjem se ne može ukloniti zubni plak sa svih površina zuba, pa treba savetovati i upotrebu zubnog konca za čišćenje prostora izmedju zuba.

Nažalost, u Srbiji prema rezultatima Istraživanja zdravlja iz 2006. godine zube redovno pere 40.7% odraslog stanovništva. Žene redovnije održavaju oralnu higijenu u poređenju sa muškarcima. Sa godinama starosti opada redovnost održavanja oralne higijene, te je procenat onih koji redovno peru zube u dobnoj grupi starijih od 55 godina manji u odnosu na prosek u Republici Srbiji. Kao i u drugim zemljama i u Republici Srbiji  procenat onih koji redovno peru zube raste sa indeksom blagostanja kao i procenat onih koji koriste stomatološku zaštitu. Prema rezultatima istog istraživanja, deca i omladina starosti između 7 i 19 godina ne održavaju higijenu redovno tj. više od jednom dnevno zube pere svega 56.7% stanovništva ove starosne grupe.

Za unapređenje  oralnog zdravlja potreban je organizovani i multidisciplinarni pristup zajednice za primenu svih preventivnih mera. Preventivni i multidisciplinarni pristup ostvaren je u mnogim zemljama sveta i mnoge od njih su značajno smanjile rasprostranjenost karijesa, a kod parodontopatija trend smanjenja je ostvaren kod mladjeg stanovništva.

Sa tim ciljem je u Republici Srbiji pripremljen i usvojen Nacionalni program preventivne stomatološke zdravstvene zaštite u 2009. godini. Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranje se od  2011. godine obezbeđuje pravo na preglede i lečenje bolesti usta i zuba, i mladih do završetka srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života.  Republički fond za zdravstveno osiguranje, sa istim ciljem donosi i podzakonski akt „Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2012. godinu“ kojim se bliže utvrđuju prava osiguranih lica na stomatološku zdravstvenu zaštitu.  Sadržaj i obim preventivnih mera u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti je predviđen od rođenja deteta i svake naredne godine do navršenih 26. godina, odnosno sistematski i ostali pregledi dece i mladih do 26. godine se sprovode svake godine. Sa stanovišta zdravlja usta i zuba,  izuzetno značajne populacije su trudnice i porodilje koje su ovim aktom, kao i Zakonom o zdravstvenom osiguranju obuhvaćene.  Zdravstveno vaspitni rad se sprovodi organizovanjem posebnih predavanja ili davanja saveta od strane zdravstvenih radnika u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem oralnog zdravlja, kao i otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za oralno zdravlje.

S obzirom da su građanima danas dostupne mnoge informacije o opštem zdravlju, kao i o zdravlju usta i zuba, da su deca, mladi i žene tokom trudnoće i 12 meseci nakon toga obuhvaćene programima  preventivne stomatološke zdravstvene zaštite, nije prihvatljivo da nam podaci o stanju zdravlja usta i zuba budu i dalje nezadovoljavajući.

Zbog značaja oralnog zdravlja i velike zastupljenosti preventabilnih oboljenja usta i zuba jedan od datuma iz kalendara javnog zdravlja je Nedelja zdravlja usta i zuba. Ove godine obeležava  se XXII Nedelja zdravlja usta i zuba, od 21. do 27. maja 2012. godine, pod sloganom  »PRAVO JE VREME ZA ZDRAV OSMEH«.

Kampanja »Nedelja zdravlja usta i zuba« realizuje se na teritoriji Republike Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije »Dr Milan Jovanović Batut« i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U okviru obeležavanja važnijih datuma iz kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji u 2012. godini Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, uz podršku Ministarstva zdravlja organizuju:

–   Obeležavanje od 21. do 27. maja 2012. godine kampanje „XXII Nedelje zdravlja usta i zuba“ pod sloganom „Pravo je vreme za zdrav osmeh

–   XXVIII Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji , 15. juna 2012. godine u Nišu pod sloganom „Čuvanjem zdravlja pobeđujemo bolest“ i

–   Simpozijum „Prevencija oralnog zdravlja“, 16. juna 2012. godine u Nišu.

Obeležavanje kampanje i održavanje simpozijuma imaju za cilj :

  • da se privuče pažnja javnosti na značaj zdravlja usta i zuba, kao važne komponente opšteg zdravlja,
  • da se informiše stanovništvo o metodama za sprečavanje bolesti usta i zuba i da se da podsticaj za njihovu široku primenu,
  • da se mobilišu svi segmenti društva da prema svojim obavezama i mogućnostima daju doprinos promociji, unapređenju i očuvanju opšteg i posebno zdravlja usta i zuba,
  • da se motivišu doktori stomatologije da primenjuju integrisani pristup u promociji, prevenciji i terapiji bolesti usta i zuba,
  • da se intenziviraju, ali i sumiraju aktivnosti  na promociji zdravljaa usta i zuba koje se sprovode tokom cele godine.

Po tradiciji, obeležavanje kampanje „Nedelje zdravlja usta i zuba“ prethodi „Simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji“ na kome se proglašavaju lokalne zajednice u kojima su aktivnosti na promociji zdravlja usta i zuba bile najraznovrsnije i najmasovnije.

Nosioci i koordinatori ovih aktivnosti na nivou okruga su okružni instituti i zavodi za javno zdravlje, a za teritoriju svake opštine službe stomatološke zaštite  domova zdravlja, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse.

U saradnji sa Prosvetnim pregledom Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”, Stomatološki fakultet univerziteta u Beogradu, Mreža Instituta/ Zavoda za javno zdravlje, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, raspisali su LIKOVNI i LITERARNI nagradni konkurs, za decu PREDŠKOLSKIH ustanova i učenike OSNOVNIH ŠKOLA u 2 kategorije: I-IV i V-VIII razreda, na temu:

PRAVO JE VREME ZA ZDRAV OSMEH“.

Radove dostaviti do 28. maja:

Zavod za javno zdravlje

za nagradni konkurs, Nedelja zdravlja usta i zuba

Vojvođanska 47

25000 Sombor

ili na E-mail: vaspitanje@zzjzsombor.org

Na poleđini, ili u donjem desnom uglu rada, napisati:

za decu PREDŠKOLSKIH ustanova:

Ime i prezime, broj navršenih godina života

Naziv predškolske ustanove, Objekat, Mesto

Vaspitač

za učenike OSNOVNIH ŠKOLA:

Ime i prezime, Razred, Odeljenje

Škola, Mesto

Učitelj/ Nastavnik

Format papira za likovne radove maksimalno do 35×50 cm.

XXVIII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

15. juni 2012. godine

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NISU – ANEKS ZGRADE

Bulevar dr Zorana Djindjica 81, NIS

Stomatoloski fakultet Univerziteta u Beogradu

Klinika za decju i preventivnu stomatologiju i Zavod za stomatolosku zdravstvenu zastitu

Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu,

Preventivna i decja stomatologija – Klinika za stomatologiju

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“

Udruzenje decjih i preventivnih stomatologa Srbije

Sekcija za decju i preventivnu stomatologiju SLD

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije

organizuju

XXVIII SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENOG VASPITANjA U STOMATOLOGIJI

Čuvanjem zdravlja pobedjujemo bolest

Kao i svih godina do sada, ovo je prilika da se istakne znacaj organizovanog pristupa u naporima svih segmenata zajednice da se unapredi stanje zdravlja, posebno oralnog zdravlja. To se moze postici samo stvaranjem odgovarajucih preduslova i promocijom faktora koji uticu pozitivno na zdravlje.

Pozivamo Vas da svoja iskustva u primeni mera za ocuvanje i unapredjenje zdravlja, posebno oralnog zdravlja, kao i iskustva u zbrinjavanju oralnih oboljenja, prikazete kao   strucne radove, u poster prezentaciji, a napominjemo da Vasi rezimei treba da stignu

najkasnije do 05. maja 2012. godine, i to iskljucivo u elektronskoj formi

na e-mail adresu sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Razmatrace se samo rezimei koji su sacinjeni prema uputstvu, a moguce je prijaviti jedan autorski i jedan koautorski rad. (Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj reci je 250. Rezime treba da sadrzi cilj, metodologiju, rezultate i zakljucak. Tabele, grafikone i literaturu  ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podlezu recenziji, a autori ce biti pravovremeno obavesteni o odluci Redakcionog odbora.)

Ovaj skup ce biti akreditovan u Zdravstvenom savetu Srbije u aprilskom roku, a trazice se akreditacija za sve profile zdravstvenih radnika i saradnika (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske i stomatoloske sestre, zdravstveni tehnicari, psiholozi, pedagozi, vaspitaci).

Molimo Vas da za ucesce na ovom skupu, Zavodu za stomatolosku zastitu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona 011/2682-984, ili na e-mail sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Za sve ucesnike ovog skupa predvidjena je kotizacija u iznosu od 1.500,00 dinara (sa PDV). Uplata se vrsi na ziro racun Stomatoloskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 1506 i sa naznakom „XXVIII Simpozijum“.

Organizovanje boravka u Nisu (hotelski smestaj i dr.) povereno je turistickoj agenciji MONDORAMA d.o.o. Obrenoviceva 25/1 Nis, tel: 018/529-500 i 018/293-305, a osoba za kontakt je Ivana Miljkovic, (e-mail: mondorama.ivana@gmail.com, mob. 066/208694)

Za sva dodatna obavestenja molimo da se obratite Zavodu za stomatolosku zdravstvenu zastitu, na tel. br 011/2682-984, ili na e-mail: sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

PREDSEDNIK NAUCNOG ODBORA

prof.dr Momir Carević s.r.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NISU – ANEKS ZGRADE

Bulevar dr Zorana Djindjica 81, NIS

16. juni 2012. godine

Stomatoloski fakultet Univerziteta u Beogradu

Klinika za decju i preventivnu stomatologiju i Zavod za stomatolosku zdravstvenu zastitu

Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu,

Preventivna i decja stomatologija – Klinika za stomatologiju

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovic Batut“

Udruzenje decjih i preventivnih stomatologa Srbije

Sekcija za decju i preventivnu stomatologiju SLD

organizuju

SIMPOZIJUM

Prevencija oralnog zdravlja

Ovo je prilika da se prikazu i sagledaju sveukupne aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se ukaze na znacaj zdravlja usta i zuba kao vazne komponente opsteg zdravlja, ali i da se stanovnistvo informise o metodama za sprecavanje oralnih bolesti

Pozivamo Vas da svoja iskustva u promociji zdravlja kao i u primeni mera za ocuvanje i unapredjenje zdravlja, posebno oralnog zdravlja, prikazete kao strucne radove, u poster prezentaciji, a napominjemo da Vasi rezimei treba da stignu

najkasnije do 05. maja 2012. godine, i to iskljucivo u elektronskoj formi

na e-mail adresu sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Razmatrace se samo rezimei koji su sacinjeni prema uputstvu, a moguce je prijaviti jedan autorski i jedan koautorski rad. (Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj reci je 250. Rezime treba da sadrzi cilj, metodologiju, rezultate i zakljucak. Tabele, grafikone i literaturu  ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podlezu recenziji, a autori ce biti pravovremeno obavesteni o odluci Redakcionog odbora.)

Ovaj skup ce biti akreditovan u Zdravstvenom savetu Srbije u aprilskom roku, a trazice se akreditacija za sve profile zdravstvenih radnika i saradnika (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemicari, medicinske i stomatoloske sestre, zdravstveni tehnicari, psiholozi, pedagozi, vaspitaci).

Molimo Vas da za ucesce na ovom skupu, Zavodu za stomatolosku zastitu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na broj telefona 011/2682-984, ili na e-mail sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

Za sve ucesnike ovog skupa predvidjena je kotizacija u iznosu od 1.500,00 dinara (sa PDV). Uplata se vrsi na ziro racun Stomatoloskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 1606 i sa naznakom „Simpozijum“.

Organizovanje boravka u Nisu (hotelski smestaj i dr.) povereno je turistickoj agenciji MONDORAMA d.o.o. Obrenoviceva 25/1 Nis, tel: 018/529-500 i 018/293-305, a osoba za kontakt je Ivana Miljkovic, (e-mail: mondorama.ivana@gmail.com, mob. 066/208694)

Za sva dodatna obavestenja molimo da se obratite Zavodu za stomatolosku zdravstvenu zastitu, na tel. br 011/2682-984, ili na e-mail: sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs

PREDSEDNIK NAUCNOG ODBORA

prof.dr Momir Carevic s.r.