Svake godine, 5. maja, obeležava se Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Bolničke infekcije su jedan od najčešćih neželjenih događaja vezano za zdravstvenu negu, a stvaran broj pacijenata sa bolničkom infekcijom je teško utvrditi zbog teškoća u prikupljanju pouzdanih podataka. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija i druge institucije koje se bave ovim problemom, naglašavaju da je problem bolničkih infekcija naročito izražen u zemljama u razvoju. Većinu bolničkih infekcija je moguće prevenirati sprovođenjem postupaka higijene ruku zaposlenih, u pravo vreme i na pravi način. U cilju obeležavanja 5. maja, Dana čistih ruku u zdravstvenim ustanovama, Svetska zdravstvena organizacija je za ovu godinu pokrenula inicijativu za kreiranje Akcionih planova za poboljšanje sprovođenja mera higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji bi bili urađeni na osnovu samoprocene.

5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster

http://www.batut.org.rs/index.php?content=370

5. maj – Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

Ažurirano 05.05.2012. godine

Svake godine, milioni pacijenata u celom svetu dobiju neku od bolničkih infekcija. Bolničke infekcije su jedan od najčešćih neželjenih događaja vezano za zdravstvenu negu, a stvaran broj pacijenata sa bolničkom infekcijom je teško utvrditi zbog teškoća u prikupljanju pouzdanih podataka. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija i druge institucije koje se bave ovim problemom, naglašavaju da je problem bolničkih infekcija naročito izražen u zemljama u razvoju. Većinu bolničkih infekcija je moguće prevenirati sprovođenjem postupaka higijene ruku zaposlenih, u pravo vreme i na pravi način.

U cilju obeležavanja 5. maja, Dana čistih ruku u zdravstvenim ustanovama, Svetska zdravstvena organizacija je za ovu godinu pokrenula inicijativu za kreiranje Akcionih planova za poboljšanje sprovođenja mera higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji bi bili urađeni na osnovu samoprocene.

Poziv Republičke stručne komisije za bolničke infekcije, za učestvovanje u ovoj inicijativi je u nastavku.

Upitnik za samoprocenu i obrazac Prijave programa SZO nalaze se i na sajtu Instituta za javno ѕdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” na linku Uputstva i obrasci

Poštovani,

Pozivamo vas da i ove, kao i prethodnih godina, organizujete da se u svim zdravstvenim ustanovama u vašem okrugu obeleži 5. maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija pod nazivom  „Sačuvajte živote – operite svoje ruke“. Do sada se u ovu međunarodnu mrežu uključilo 14.904 zdravstvenih ustanova iz 150 zemalja.

Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke“, Srbija je 2008. god. postala član Alijanse za bezbednost pacijenata Svetske zdravstvene organizacije.

Sa ponosom ističemo da se iz Srbije u ovu mrežu SZO uključilo 35 zdravstvenih ustanova, najviše u regionu

(http://www.who.int/gpsc/5may/registration_update/en/index.html). Očekujemo da ove godine taj broj bude i veći.

Pozivamo sve zdravstvene ustanove da popune Upitnik za samoprocenu zdravstvene ustanove u pogledu higijene ruku koji je pripremila SZO (nalazi se na navedenom sajtu), dok se prevod na srpski jezik nalazi na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije

(http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=186)

Zdravstvene ustanove koje su i prošle godine popunile upitnik, moći će da porede svoje rezultate sa prošlogodišnjim, a one koje to prvi put čine, moći će da procene nivo svoje ustanove u pogledu higijene ruku.

Svim zdravstvenim ustanovama popunjeni upitnik će pomoći da pripreme Akcioni plan za poboljšanje higijene ruku, što je podsticaj SZO za ovu godinu.

Primeri akcionih planova, na osnovu procene nivoa ustanove u pogledu higijene ruku, nalaze se na sajtu SZO

http://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2012/en/index.html), a biće vam dostavljen i prevod.

S obzirom da smo, kao članovi Alijanse za bezbednost pacijenata dužni da Svetskoj zdravstvenoj organizaciji pošaljemo informaciju koje su zdravstvene ustanove popunile upitnik, molimo da zdravstvene ustanove koje upitnik popunjavaju prvi put ove godine,  popune i formular o zdravstvenoj ustanovi u prilogu.

Svi oni koji to žele, mogu samostalno prijaviti svoje bolnice na sajt SZO, a nama poslati kopiju upitnika i prijave. U slučaju da to nije moguće, dostavite nam upitnik i prijavu, a mi ćemo SZO prijaviti sve zdravstvene ustanove koje do sada nisu prijavljene.

Molimo da Upitnik i popunjen formular o zdravstvenoj ustanovi pošaljete na sledeći e-mail: rsk.bolnicke@gmail.com

U ime Republičke stručne komisije

za nadzor nad bolničkim infekcijama

Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, predsednik

LINKOVI:

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=106

http://www.batut.org.rs/index.php?content=370

http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/index.html

http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=249

Higijena Ruku Poster 5. maj

How to Hand Rub Poster

How to Hand Wash Poster