Duvan ne prestaje da bude vodeći globalni preventabilni uzrok smrti.

Blizu 6 miliona ljudi svake godine strada od duvana, kroz rak, bolesti srca, bolesti disajnih organa, i dr. Takođe, u vezi sa tim uzrokuje i stotine milijardi dolara ekonomskih gubitaka godišnje.

Ako se nešto hitno ne preduzme, u 21. veku duvan će da ubije milijardu ljudi…

enposter

Svetski dan bez duvanskog dima 2012:

Mešanje duvanske industrije

Duvan ne prestaje da bude vodeći globalni preventabilni uzrok smrti.

Blizu 6 miliona ljudi svake godine strada od duvana, kroz rak, bolesti srca, bolesti disajnih organa, i dr. Takođe, u vezi sa tim uzrokuje i stotine milijardi dolara ekonomskih gubitaka godišnje.

Ako se nešto hitno ne preduzme, u 21. veku duvan će da ubije milijardu ljudi…

Akcije koje je potrebno preduzeti sadrži Okvirna konvencija o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije. 174 države (plus Evropska unija) obećale su da će zajedno raditi na implementaciji Konvencije.

Ovi napori kontrole nad duvanom sistematski se urušavaju od strane duvanske industrije. U cilju da izbaci iz šina ili oslabi kontrolu nad duvanom, uplitanje duvanske industrije odvija se u nekoliko oblika. To uključuje:

1. Ometanje političkog i zakonodavnog procesa

01

Duvanska industrija je veoma snalažljiva u podrivanju napora vlada da zaštite javno zdravlje. Duvanske kompanije postale su eksperti da kreiraju i koriste rupe u zakonu, kao i da vešto sarađuju sa raznim lobijima koji efikasno utiču na donošenje zakonskih odluka koje njima odgovaraju.

2. Preuveličavanje ekonomskog značaja duvanske industrije

02

Zapošljavanje, porezi na doprinose, i drugi pozitivni ekonomski pokazatelji, često se koriste od strane duvanske industrije da pokaže svoj doprinos privredi zemlje. Ali, cifre koje ona pruža ne samo da preuveličavaju ekonomski značaj duvanske industrije, već i ignorišu socijalne, ekološke i zdravstvene troškove izazvane korišćenjem duvana i duvanskih proizvoda.

3. Manipulisanje javnim mnjenjem da bi zadobila poštovanje

03

Duvan je štetan – ali duvanska industrija je razvila niz trikova za manipulaciju javnim mnjenjem. Ulaganjem sredstava u omladinske programe, saniranjem raznih masovnih nesreća, finansiranjem grupa za očuvanje prirode, duvanske kompanije pomeraju fokus pažnje sa svojih štetnih proizvoda na društveno korisne stvari da bi zadobile poštovanje.

4. Stvaranje podrške preko lažno stvorenih grupa

04

Pošto je izolovana, duvanska industrija mora da simulira podršku. Duvanska industrija stvara i koristi lažne grupe koje podržavaju njene interese. Tipično, ove grupe se fokusiraju na individualne slobode, navodne ekonomske štete izazvane politikom bez duvanskog dima, ili fingiranu polemiku o pasivnom pušenju.

5. Diskreditovanje naučnih dokaza

05

Sejanje semena sumnje na naučne dokaze o šteti izazvanoj duvanom i pasivnim pušenjem, popularna je taktika koju koristi duvanska industrija. U cilju slabljenja legislative kontrole duvana, industrija potpiruje kontroverzne polemike da bi odvratila i zbunila javnost i vlade.
6. Zastrašivanje vlada sa parnicama ili pretnjama sa parnicama

06

Pravne pretnje popularna su taktika zastrašivanja vlada koje uvode efektivnu politiku kontrole duvana. Kako domaći sudovi, na osnovu Okvirne konvencije SZO o kontroli duvana, sve više donose odluke protiv duvanske industrije u slučajevima pokrenutim protiv vlade, kompanije koriste i bilateralne trgovinske sporazume da slede države u međunarodnim sudovima, sa ciljem da odvrate druge zemlje od uvođenja efikasnih mera kontrole duvana.

Zemlje članice SZO koje su ratifikovale Okvirnu konvenciju o kontroli duvana obavezale su se na prevazilaženje smetnji duvanske industrije primenom člana 5.3 ovog ugovora, koji kaže da “Prilikom određivanja i sprovođenja svoje javne zdravstvene politike u pogledu kontrole duvana, ugovorne strane delovaće u cilju zaštite od komercijalnih i drugih interesa duvanske industrije u skladu sa nacionalnim zakonom.”

Ugovorne strane okvirne konvencije o kontroli duvana SZO dogovorile su se o načinima zaustavljanja smetnji Duvanske industrije koji se zasnivaju na četiri principa:

–      Postoji fundamentalan i nepomirljiv sukob interesa duvanske industrije i interesa politike javnog zdravlja.

–      Stranke, kada se bave duvanskom industrijom, u cilju unapređenja svojih interesa, treba da rade odgovorno i transparentno.

–      Od stranki koje se bave industrijom duvana u svrhu unapređenja svojih interesa treba zahtevati da rade i deluju na način koji je odgovoran i transparentan.

–      Pošto su proizvodi duvanske industrije štetni, duvanska industrija ne bi trebalo da dobija podsticaje za uspostavljanje ili pokretanje posla.

izvor:

http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/industry_interference/en/index.html

LINKOVI:

http://www.who.int/tobacco/wntd/2012/en/index.html

http://www.who.int/fctc/en/index.html